Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Emre muharrer senet icra takibi

18.11.2020
237

Emre muharrer senet icra takibi

Alacakları bir çek, poliçe veya emre muharrer senet alacaklıya rehin verilse bile, borçlu bu bölümdeki özel prosedürlere göre haciz yoluyla veya tarafların iflasından dolayı takipte bulunabilir. Alacaklı, takip talebinin 58. maddesinde yer alan konulara ek olarak, iflas borçlusunu bilgilendirmek ve takip talebine kambiyo senedinin aslım ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe mecburdur zorundadır. Alacakları yıla veya yazılı politikaya dayalı alacaklı; Bir rehin sağlansa bile, kambiyo senetlerinin mahsup edilmesi yoluyla icrayı takip edebilir. Bu icra takibi prosedüründe, haciz veya iflas yoluyla takip edilebilir. Yani bunu iflas yoluyla takip edebilirsiniz. İflas yoluyla takip edebilmek için borçlunun iflas etmiş olması gerekir. Alacaklı, takip talebinde haciz ve iflas yollarından hangisini talep ettiğini gösterecek, ayrıca takip talebine borcun asıl ve onaylı kopyasını da ekleyecektir. Tasarının kopyası borçluların sayısına dayanacaktır.

Emre Muharrer Senet

Emre muharrer senet

Bono, başvurusunda sıklıkla kullanılan bir makbuzdur ve benzersiz hükümlerinin yanı sıra, politika hükümleri de bono için bir başvuru alanı bulur. Yasal niteliği gereği, yükümlülük soyut bir kredi teklifidir. Ekonomik olarak, bir kredi aracı olarak kabul edilir.

Bononun geçerlilik koşulları

• Sipariş edilen bono veya emre muharrer senet ibaresi ifadeleri dahil edilmelidir. Bu şartlar tüm koşullara rağmen mevcut değilse, bu senet yazılı ödeme vaadi olarak kabul edilecektir.
• Koşulsuz olarak belirli bir miktarı ödeme sözü kesinlikle fiyat olacak, kesin olacak, fiyatın ödenmesi kayıt ve koşula tabi olmayacaktır.
• Kime veya Kimin Sırasına Adı ve Soyadı (Lehtarın İsmi)
• Keşidecinin imzası bulunmalı ve kendine ait olmalıdır.
• Düzenleme tarihi olmalıdır.
• Bu koşulları karşılamayan senetler kambiyo özelliğini yitirir ve borçlulara karşı takip imkânı yasal olarak ortadan kalkar.

Diğer zorunlu resmi gereksinimler

• “Anlaşmanın yeri” depozitoda açıkça belirtilmelidir. “Düzenleme yeri” belirtilmezse, “faturayı düzenleyen kişinin adının yanında yazılı yer” yeri düzenleme yeri olarak kabul edilir. Faturada yazılı değilse, senet “tahvil” değildir.
• Ödeme yeri bulunmalıdır. Ancak net bir şekilde yazmak gerekli değildir. Bu beyan yazılmazsa, düzenlenme yeri ödeme yeri olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı koşullar

• Süre: Dört vade koşulundan biri yerleştirilebilir. Herhangi bir son tarih belirlenmezse, Bono görüldüğünde ödeme yapma yükümlülüğü vardır.
• Keşidecinin İsmi: Bağlantıya keşidecinin adını eklemek zorunlu değildir. Çünkü Yargıtay’a göre, hiç kimse kendisine karşı bir infaz usulü imzalamaz. Sırf keşidecinin adının yazılmaması bononun geçerliliğini etkilemez.

Bununla ilgili olarak; Değerli bir belgenin niteliğine sahip bir borç stoku olan tahvil (emredilmiş tahvil), Ticaret Kanunu’nda (TTK md. 776-779) düzenlenir ve politikaya ilişkin hükümler de bu türe uygulanır. Keşideciyle çelişmediği sürece değerli belge fiyatı, yalnızca metin veya yalnızca sayı ile birden fazla kez gösterilir ve aralarında bir fark varsa, “minimum fiyat” uygulanır (TTK md. 676/2). Ancak, alacak tutarı metinde “yirmi milyon milyon beş yüz milyon” ve “onbir bin dört yüz bin” anlamına gelecek şekilde ifade edilirse, koşulsuz bir fiyat içermediği için bu senet bir tahvil değildir.

Eğer “fiyat” kısmı faturada yazılmamışsa, bu fatura “tahvil” olarak değerlendirilmez. Faturadaki “alacak tutarı” (senet fiyatı) “Türk Lirası veya döviz”, “100 gr. Altın olarak gösteriliyorsa,”… altının ödeme gününe eşdeğer “, senet değildir. “Senet üzerinde ödenecek tutarı (metnin üstünde, içinde, solunda veya sağında) göstermek yeterlidir ve nerede yazıldığı önemli değildir. Tam olarak hangi ülkenin parasının tahvilde ödenecek fiyat olduğu belirtilmiyorsa, örneğin; Fiyat “dolar” olarak gösteriliyor ancak ABD Doları mı yoksa Kanada Doları mı olduğu belirtilmiyorsa, ödeme yerindeki para türüne uyulur (TTK md. 711/4).

Bir önceki yazımız olan Akbank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır ? başlıklı makalemizde akbank, kredi başvurusu ve nasıl yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.