Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kasko Sigorta Poliçesi Nasıl Doldurulur

24.12.2017
451

Sigorta poliçesi nedir?

İki taraf arasında yapılan bir tarafın zarar gördüğünde sigortacı olan tarafın zarar gören kişiye uğradığı zararı vermesini öngören bir sözleşmedir. Sigortanın önemi daha sonra meydana gelebilecek bir zarara önceden önlem alınmasıdır. Sigorta poliçesi ise sigorta yapan kişiye ait bilgileri, sigortanın kapsamını ve sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, sigorta kapsamında zarara uğranıldığında alınacak ücreti ve sigorta için ödenecek ücreti gösteren sözleşmenin belgesidir. Sigorta poliçesini sigorta yapan kişi hazırlar ve sigorta yaptıran kişide onaylar. Bu şekilde sigorta poliçesini iki tarafta onaylamış olur ve iki tarafta hukuksal olarak bir borç altına girer. Bu borç ileride doğabilecek zararlara karşı alınan bir teminat niteliği taşır.

Kasko sigortası nedir?

Çeşitli sigorta türlerinden biri olan kasko sigortası araçlara yapılan bir sigortadır. Kasko sigortası ile kullanıcının kusuru olmadan araçlarda meydana gelen çalınma, yanma, bozulma gibi hasarlarda araç sahibine ücret ödenir ve araç sahibi zararının karşılığını kasko sigortası ile almış olur. Kasko sigortasında ki temel kural hasarın meydana gelmesinde araç sahibinin bir iradesinin olmamasıdır. Meydana gelen hasar araç sahibinin kendi iradesi dışında meydana gelmelidir. Kasko sigortası kasko yapılan aracı garanti altına alır. İki aracın çarpışması sonucu iki araçta da hasar veya zarar meydana gelmişse kasko sigortası araç sahibinin kendi aracı için geçerli olur ve karşı tarafın zararını karşılamaz.

Kasko sigortası için bilinmesi gereken başka bir husus ise kasko sigortasının yurt dışındaki zararlar için geçerli olmamasıdır. Kasko sigortası ülke sınırları içinde ki maddi zararları karşılar. Kasko sigortası çalınma, yanma, bozulma veya kaza gidi zararlarda devreye girer ancak araç sahibi isterse kasko şirketi ile görüşüp değişik hasarlar içinde ek teminatlar isteyebilir. Kasko sigortası ile sigorta yaptıran aracını maddi hasarlara karşı garanti altına almış olur ve kendini güvende hisseder. Kasko poliçeleri araç satıldığı zaman aracı satın alan kişi için geçerli olmaz. Aracı satın alan kişi yeni bir kasko poliçesi yapmalıdır. Kasko sigortası olan bir araç çalınırsa öncelikle ilgili mercilere bildirim yapılır ve otuz gün boyunca ilgili mercilerin aracı arayıp bulması için beklenir. Bu otuz gün içinde ilgili merciler aracı bulamaz ise bunu yazı ile sigorta şirketine bildirirler ve sigorta şirketi de bu otuz günden sonra araç sahibine poliçe kapsamındaki ücreti öder.

Diğer sigorta poliçe türleri nelerdir?

En bilinen sigorta poliçe türü kasko sigortası olmakla beraber; Konut sigorta poliçesi, zorunlu trafik sigorta poliçesi ve zorunlu deprem sigorta poliçesi de vardır. Bu poliçelerden konut poliçesi isteğe bağlı ikin trafik ve deprem sigortası yaptırılması zorunludur.

Sigorta poliçe kriterleri nelerdir

Sigorta yaptırmak isteyen bir kişi ve sigortacı bir kişinin olmasıdır. Daha sonra bu iki tarafın sigorta poliçesinde ki teminat süresi, doğabilecek zarara karşı verilecek ücret tutarı, sigorta yapılacak şeyin konusu ve sigorta kapsamında ödenek tutar gibi konular üzerinde anlaşmaları gerekir. Bu kriterler üzerinde anlaşan iki taraf sigorta poliçesini onaylayarak sigortayı başlatırlar. Ödeme gerçekleştiği an sigorta poliçesi geçerli olmuş olur ve sigorta da başlar. Taraflar sigorta poliçesinin tutarının ödenmesi konusunda taksit olarak anlaşmışlarsa sigortacının belirlediği peşinat tutarı ödendiği zaman sigorta başlamış olur. Sigorta kapsamında bir zararın meydana geldiği durumda sigorta yaptıran kişi bu durumu sigortacıya beş gün içinde haber vermelidir. Sigortacı da kendisine haber verildikten sonra gerekli düzenlemeleri yaparak ödenecek ücreti sigorta yaptırana on beş gün için bildirmelidir.

Kasko poliçesi ne işi yarar

Araç için yapılan teminat sigortasıdır ve araçta araç sahibinin kusuru dışındaki olaylarda ortaya çıkan zararın sigorta şirketi tarafından giderilmesini sağlar. Yeni aldığınız bir araç veya daha önceden aldığınız bir araba için kasko sigortası yaptırabilirsiniz ve aracınızda oluşacak herhangi bir zarar sonucu uğradığınız zararı kasko şirketinden alırsınız ve bu şekilde herhangi bir maddi zarara uğramamış olursunuz. Kasko poliçesi ile hasar durumunda ekstra masraflar yapmaktan kurtulursunuz.

Zorunlu trafik sigorta poliçesi nedir?

Bu sigortanın yapılması her araç sahibi için zorunludur ve kaza durumunda verilebilecek zararı güvence altına alır. Bu sigortanın yaptırılması zorunlu olduğu için aracına trafik sigortasını yaptırmayanlar trafiğe çıkamaz ve trafiğe çıktıkları takdirde araç bağlanır. Böyle bir durumda araç çekilir ve aracın çekildiği yerden alınması için ilk önce sigortanın yaptırılması gerekir. Sigorta yaptırıldıktan sonra ilgili kişilere bildirilir ve araç ondan sonra teslim alınır. Araç teslim alındıktan sonra sigortası olmadığı için verilen cezada ödenmelidir. Zorunlu trafik sigorta poliçesi tüm sigorta yerlerinde yaptırılabilir.

Poliçe doldurma işlemi nasıl yapılır?

Poliçe üzerinde düzenleme yeri ve düzenleme tarihi, vade sayısı ve vade tarihi, sigortanın konusu ve kapsamı hakkındaki yazı, ücret tutarı, sigortayı yaptıranın isim ve soy ismi ile sigortacının isim ve soy ismi ve imza atılacak kısım yer alır. Poliçe doldurma işleminde iki taraf arasında bu kısımların doldurulması gerekir.

Bir önceki yazımız olan Kasko Sigortası Ne Zaman Başlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.