Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kasko Sigortası Hangi Riskleri Kapsar

31.12.2017
364

Kasko Sigortası Nedir?

Sigorta türlerinden kasko sigortası nedir? sorusunun cevabı genellikle trafik sigortası ile karıştırılmaktadır. Kasko sigortası, sigorta ettiren tarafından kendi aracı için ilerde meydana gelme ihtimali olan rizikolara karşı belli bir prim ödemeyi vaad etmesi, sigortacının ise bu primler karşılığında rizikonun gerçekleşmesi halinde limitler dahilinde tazminat ödemeyi üstlenmesini gerektiren bir sözleşmedir. Trafik sigortası kişinin isteğine bağlı olmadan zorunlu olarak yaptırılması gereken ve yaptırılmadığı takdirde cezai yaptırımı olan bir sigorta olmasına karşın kasko sigortasında yapılmadığı takdirde herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Kasko sigortası ile araç sahibi kendi aracını garantiye almakta olası bir değer kaybı ya da hasar durumunda hasarlar yaptırılarak aracın eski duruma getirilmesi sağlanmaktadır. İrade dışı meydana gelecek olası trafik kazalarında üçüncü kişiye verilecek maddi zararlar ile diğer araca verilecek değer kaybı türü maddi zararlar için kasko sigortası yerine trafik sigortası yaptırılmaktadır.

Kasko Sigortası Riskleri

Kasko sigortası rizikoları sigorta poliçesinde düzenlenmesi gereken genel şartlar içerisinde yer almaktadır. Kasko sigortasının konusu genel şartlarda yer alan risklerin gerçekleşmesi halinde maddi değer kayıplarının ve diğer hasarların güvence altına alınmasıdır. Kasko sigortası sigorta ettirenin aracına meydana gelen 5 tür riski kapsamaktadır. Kasko sigortasına konu olan aracın motorlu ya da motorsuz başka bir araçla çarpışmasını güvence altına almaktadır.

Sigortalı aracın hareket halindeyken ya da stabil şekilde durduğu sırada sigorta ettirenin isteği ve iradesi haricinde gerçekleşen, hareket eden veya sabit duran bir nesnenin çarpma ya da sigortaya konu aracın bu şekilde bir nesneye çarpma, düşme, nesnenin üzerine devrilme ya da yuvarlanması riskleri sonucu oluşan hasar garanti edilmektedir.

Akli yeteneği gelişmemiş olan kişilerin neden olacağı araç maddi hasarlar ile üçüncü şahısların iyi niyetli olmayan hareketleri ile şaka amacıyla yaptıkları davranışlar sonucu oluşacak zararlar kasko sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

Sigorta edilen motorlu taşıtın yanması durumu da kasko ile güvence altına alınmaktadır.

Kasko sigortası kapsamında oluşabilecek diğer risk koruma altına alınan aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs durumunun meydana gelmesidir. Araç parçalarının çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi de teminat altına alınmaktadır.

Sigorta ettiren ile sigortacı yapacakları kasko sigorta poliçesini ek sözleşme ile farklı risklerin teminat alınmasını sağlayabilmektedirler. Risk sayısının fazla olması sigorta ettiren açısından kapsam genişlemesine bağlı olarak primlerin artması anlamına gelmektedir.

Sigorta Risk Kapsamı Nedir ve Primleri Ne Ölçüdedir?

Kasko sigortası sigorta ettiren ve sigortacı tarafından belli koşullar altında imzalanan poliçeden oluşmaktadır. Bu poliçe içerisinde sigortalının ödeyeceği primler karşılığında riskler ve bunları karşılığı olan tazminatlar değişmektedir. 2013 yılına kadar kasko sigortası genel şartlarında sigorta risk kapsamlarına ilişkin tasnif edilmiş bir kapsam yoktu. 2013 yılında kasko sigortası riskleri kapsamlarına ilişkin önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kara taşıtlarının kasko ile sigortalanmasında genel şartlar sigorta risk kapmasam baz alınarak dört sınıfa ayrılmıştır. Bunlar dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko şeklindedir.

Dar kasko: Sigorta ettirenin genelde daha düşük prim ödemesi için başvurulan bir kasko türüdür. Burada genel şartlar içerisinde yer alan risklerin sigortalı tarafından önemsiz görülenin çıkarılarak bir kısım riskleri kapsayan kasko poliçe yapılması durumudur. Bu sigorta türünde risk sayısı azaldığı için ödenecek primlerde düşük seyretmektedir.

Kasko: Kasko sigortası yasal düzenlemelerde yer alan olası rizikoların tamamını kapsamına alan sigorta türü kasko olarak adlandırılır. Bu aynı zamanda standart kaskoyu oluşturmaktadır.

Genişletilmiş Kasko: Sigorta poliçesi ile teminat altına alınan risk gruplarının tamamını kapsamakta buna ek olarak genel şartlarda ilave sözleşme ile risk teminatları belirlenmektedir. Belirlenen risk teminatlarının tamamının değil yalnız bir kısmının güvenceye alındığı kasko türüdür.

Tam Kasko: Kasko sigortasının bu türünde sigorta ettirenle sigortacı sigorta genel şartlarındaki risklerin tamamını kapsayan sözleşme yapmaktadır. Aracın yanması, çarpışması, çalınma, üçüncü kişilerin araca zarar vermesi gibi risklerin tamamı teminat alınmaktadır. Buna ek sözleşme ile riskler belirlenmekte ve bu risklerin tamamının güvence altına alındığı sözleşme tam kasko olarak nitelendirilmektedir.

Kasko sigortası yaptırma isteyenlerin sorguladıkları bir soru olarak kasko primleri nelerdir? sorusu olmaktadır. Kasko primleri sigorta poliçesinde yer alan genel koşullardan bir tanesini oluşturmaktadır. Sigorta ettirenin ödeyeceği primler dahilinde sigortacının karşılayacağı risk teminatları farklı olmaktadır. Dar kasko sigorta primi diğer kasko çeşitlerine göre daha düşük ücretli sigorta türüdür. Sigorta şirketleri bu kaskoyu mini kasko sigortası olarak da sigorta ettirenlerle yapmaktadırlar. Kaskodaki risklerden sadece belli bir kısmını poliçeye dahil ederek sözleşme yapmaktadırlar. Örneğin, sigorta ettiren sadece aracın başka bir araca çarpma rizikosunu güvence altına almak istemekte, sigorta şirketide bu rizikonun gerçekleşmesi durumunda ödeyeceği tek bir teminatı ve miktarını belirtmektedir. Mini kasko ya da dar kasko primi ödeyerek sigorta yaptıran sigortalının, daha düşük miktarda prim ödeyerek aracını güvence altına almasını ve aynı zamanda kasko sigortasının bu yolla kasko yaptırmaya ara vermesi önlenerek kaskodaki hasarsızlık indiriminden faydalanmanın da avantajının kaçırılmasının önüne geçmiş olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Kasko Sigorta Priminin Ödenmemesi Durumunda Ne Olur başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.