Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kasko Sigortası İle Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir

10.12.2017
386

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası kara taşıtlarına (motorlu motorsuz taşıtlardan, iş makinelerinden römorklara kadar tüm kara taşıtlarını kapsar) sürücüleri tarafından sigorta şirketleri aracılığıyla yaptırtılan zorunlu olmayan sigorta türüdür. Bu sigorta ile kara taşıtının her hangi bir kaza, yangın, vurma, çarpma, çalınma gibi risklerden korunması amaçlanır. Çeşitli kasko sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırılacak olan sigortanın kapsamı daraltılabileceği gibi isteğe ve risklere uygun genişletilebilir. Kasko sigorta acentelerinin bu ihtiyaçlara göre belirlediği farklı kasko sigorta paketleri bulunmaktadır.

Genellikle kasko sigortası ile trafik sigortası birbirine karıştırılabilen kavramlardır. Trafik sigortası nedir Devlet tarafından zorunlu tutulan ve çarpma ya da kaza sırasında karşı araca ya da 3. Kişilere verilen zararı kapsar. Bu kapsamda, trafik sigortasının önemi kaza sonucunda araç hasar gördü ise hasarın karşılanması, kaza sırasında araç içinde bulunan sürücü ya da diğer kişiler yaralandı ya da yaşamlarını yitirdilerse tedavi ve diğer giderlerin karşılanması, kaza sırasında çevreye ya da diğer araçlara, insan ya da hayvanlara zarar verildi ise ortaya çıkan hasarların tazmini devlet tarafından zorunlu trafik sigorta kapsamında karşılanır. Kasko ise; araç sahibinin kendi isteğiyle, öngördüğü risklere yönelik aracını güvenceye almasıdır.

Sigorta Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli

Kasko ve zorunlu sigorta yaptırırken bilinmesi gereken bazı hususlar vardır.

a)Trafik sigortası araç sahibini değil karşı tarafı güvence altına alır, kasko sigortası araç sahibini ve aracı güvence altına alır.

b)Trafik sigortası devlet tarafından araç sahibinin zorunlu olarak yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Kasko sigortası bireysel ve tercihen yaptırılan sigorta türüdür.

c)Zorunlu trafik sigortasının yapılmadığı ve tespit edildiği hallerde cezai hükümleri ve yaptırımları vardır, araç trafikten men edilir. Kasko sigortası zorunlu olmadığı için böyle bir yaptırımı bulunmamaktadır.

d)Trafik sigortası primleri her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından üst limit olarak belirlenir ve sabittir. Kasko sigorta bedelleri esnek ve ihtiyaca göre belirlenir.

e)Trafik sigortası her yıl ve zorunludur, cayma hakkı bulunmaz. Kasko sigortası istenilen zaman yaptırılabileceği gibi vazgeçilebilir.

f)Zorunlu olan trafik sigortası daha ucuzdur. Kasko sigortası bedeli risk ve istekler doğrultusunda esneyebildiği gibi trafik sigortasından daha pahalıdır.

Kasko sigortasının önemi

Kasko mal sigortası olup kişinin belli bir bedel karşılığında kullanılan aracı öngörülen risk çerçevesinde karşılaşa bilinecek zararların karşılanmasının güvence altına alınmasıdır. Sözleşme yapıldığı ve yaptıran kişinin ilk priminin ödenmesi ile kasko sigorta aracı bir yıl süre ile güvence altına alır.

Kasko sigortasının devam ettiği hallerde Türkiye sınırları dahilinde sözleşmede belirtilen araca dâhil, sonradan eklenmiş, monte edilmiş ne varsa, ses sistemi, güvenlik sistemi, aksesuar vs. bir yıl boyunca gelebilecek bir hasara karşı teminat altına alınmıştır.

Sigorta Yaptıranın İsteği Durumunda Kasko Sigortasına Eklenebilecek Maddeler

-Aracın Türkiye dışına çıkması ve burada doğabilecek bir hasarın tazmini

-Sosyal ayaklanmalar, grev-lokavt durumlarında, kargaşa ya da terör olaylarında meydana gelebilecek riskler ve bunun sonucunda doğan hasar ve zararlar. Bu durumlarda devlet müdahalesinden doğan zarar ve hasarlar

-Terörle Mücadele kapsamında kanunda belirtilen durumlarda ve bu olaylara devletin müdahalesi sırasında oluşabilecek zarar ve hasarlarda

-Deprem sırasında oluşabilecek her türlü zarar

-Sel felaketinden doğabilecek zarar ve hasarlar

-Toprak kayması ya da yanardağ hareketliliğinden oluşan hasar ve zararlar

-Sigara ya da benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek olan yangınlarda

-Sigorta edilen taşıt yasal olarak yanıcı ve patlayıcı taşımak durumundaysa, taşıma sırasında meydana gelen zarar ve hasarlarda araç yapılan sözleşmeye göre güvence altına alınmış olur.

Bu ve buna benzer durumun kasko sigorta poliçesine eklenmesi durumunda poliçe Tam Kasko Poliçesi olarak adlandırılır.

Kasko Sigorta Hangi Zararları Karşılamaz

-Savaş, iç savaş, ihtilal, darbe, ayaklanma gibi durumlarda devletin askeri kurumları tarafından jandarma, asker, polisin müdahalesi sonucunda karşılaşılan hasarlarda

-Herhangi bir radyo-aktif madde ile etkileşim, nükleer sızıntı ya da etkileşim sonucunda doğabilecek hasar ve zararlar

-Kasko sigorta ile sigortalanan aracın, araç kullanma belgesine sahip olmaması ve bu durumunda meydana hasar ve zararlarda

-Sigorta kapsamı dışında kalan, poliçede belirtilmeyen haller dışında araçta doğacak kırılma, yanma, çalınma gibi durumlarda

-Aracın kara dışında taşınmasını gerektiren hallerde, ruhsatsız taşımacılık yapılması, deniz, nehir ya da hava yollarıyla gerçekleşen usulsüz taşımalarda meydana gelebilecek hasar ve zararlarda

-Kasko sigortası yapılan aracın ruhsatında belirtilen kapasitesinin üstünde yük taşıması durumunda doğabilecek hasar ve zararlar kasko sigorta kapsamında değildir.

Bu hallerde doğacak olan zarar ya da hasarlar sigorta şirketlerince ödenmez.

Özetle Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası; Meydana gelen kaza sonucunda karşı araçta doğan hasarı, araç ya da yerin çarpma sonucunda oluşan hasarının giderilmesini karşılar. Çalınma, sel, su baskını, yangın ya da terör durumlarında teminat vermez ve bu durumlarda hasar ve zarar ödenmez.

Kasko Sigortası; sigortalı olan aracın çarpışma ya da çarpmadan dolayı oluşan hasarın karşılanması, çalınmada rayiç bedeli kısmını, terör ve doğal afetlerde poliçede yer verilmişse ve teminat bedelince güvence altına alınır.

Bir önceki yazımız olan Kasko Sigortası Hasarsızlık Kademeleri Nelerdir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.