Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kasko Sigortası İptali Nasıl Yapılır

16.12.2017
524

Kasko sigortası her ne kadar zorunlu bir sigorta işlemi olmasa da mal güvenliği açısından aslında bir zorunluluk istemektedir. Çünkü araç sahibinin sürekli olarak trafik akışında bulunduğu düşünülürse bir gün kazaya maruz kalmayacağı veya aracının dış etmenler nedeniyle hasara uğramayacağını kimse garanti edemez. İşte bu sorunların önüne geçebilmek adına aracı sigortalamak oldukça önemlidir. Yine de bazı durumlarda aracın kaskosu iptal edilmek istenebilir. Bu durum genelde ölüm, aracın el değiştirmesi gibi durumlarda karşılaşılan tipik özellikler olarak bilinir. Bu durumlarda kasko sigortası iptali için bir iptal mecburiyeti doğmaktadır. Kasko sigortasının iptali şu şekilde kendisini göstermektedir:

ÖLÜM YOLUYLA İPTAL

Araç sahibinin doğumla kazanmış olduğu hakkı yine doğal bir süreç olarak ölümle sona erer. Bu durumda bütün hak ve ödevleri kendiliğinden sona ermektedir. Aracına ait bütün hak ve ödevleri de ölümle birlikte iptal olmaktadır. Bu durumda da sigorta iptali olur mu noktası gündeme gelerek kişinin ölümüyle tamamen mirasçılarına devredilebilen bir hak halini alır. Bu durum kasko sigortasının iptal edilmesine yol açan doğal bir durumu tanımlar. Ancak bunun yanı sıra bir de beşerî faktörden kaynaklanan bir başka unsur vardır ki bu da aracın el değiştirmesidir. Bu durumda devir işleminde sigorta şirketi tarafından prim hesaplaması yapılmasının ardından kalan gün sayısından prim farkını hesaplayarak araç sahibine sigorta iptali olur mu ödemede bulunur ve poliçeyi iptal etmektedir. Ancak poliçe bir başkasına asla devredilememektedir. Bu kişi birinci dereceden akraba dahi olsa kesinlikle devri mümkün değildir. Yeniden poliçe hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca araç sahibi yeni bir araç alım durumunda da yeniden poliçe hazırlatmalıdır. Çünkü var olan mevcut poliçe iptal olmuş demektir.

DEVREN SATILIK ARAÇ YOLUYLA İPTAL

Kasko sigortasının iptali için beşerî bir faktör olarak bilinen işlemi için devren araç sahibinin aracını bir başka kişiye satmasıdır. Satım sözleşmesi olarak bilinen bu süreç, kasko sigortasını iptal etmektedir. Çünkü aracın sahibi el değiştirdiğinden eski poliçe tamamen hükümsüz olmuştur. Bunun yerine yeni araç sahibiyle yeniden poliçe düzenlenmektedir. Ayrıca eski araç sahibi de yeniden bir araç edinmek isterse yeniden bir poliçe düzenlemek durumundadır. Devren satım yoluyla kasko sigortasının iptali sürecinde kalan gün sayısı ve ödenen prim hesaplanır. Hesaplandıktan sonraki açık sigorta şirketi tarafından karşılanır ve sahibine ödeme yapılarak iptal işlemi tamamlanmış olur. Bu süreç de açıkça kasko iptali nasıl yapılır sorununa yönelik tamamen akıllardaki soruları ortadan kaldırması adına son derece önemlidir. Yine bir başka unsur olarak da kasko iptalinin ardından düzenlenen yeni poliçe için eski poliçeden kalan fark sigortalı araç sahibinden alınmaktadır.

KASKO SİGORTASININ İPTAL EDİLME SEBEPLERİ

Günümüzde araç kullanan kişiler günden güne artmaktadır. Bu da doğal olarak beraberinde trafik sorunlarını ve kazalarını getirmektedir. Bu durumu önlemek veya en aza indirmek maksadıyla kasko sigortası adında bir teminat yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem sayesinde aracı hasar gören araç sahibi kasko sigortası nedir bildiği için hiçbir ek masraf yapmaksızın aracının zararını sigortadan talep edebilmektedir. Şüphesiz ki hiçbir kimse aracının hasar görmesini istemez. Ancak ister istemez trafik kazaları ani olarak gerçekleşebilmektedir. Bu da beraberinde araç hasarını da getirmektedir. Eğer araçlar kaskosuz ise sorun büyük demektir. Çünkü araç tamir masrafları el yakmaktadır. Zaten taşıt kullanıcılarının büyük bir kısmı da bu masraftan tasarruf etmek adına uygun primler ödeyerek araçlarını sigorta ettirme yoluna gitmektedir.

Yer yer kasko sigortasının iptal ettirildiği de olur. Bunun başlıca nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında kişinin vefat etmesi gelir. Kişi öldüğünden dolayı kasko sigortası onunla beraber hükümsüz olacaktır. İşte bu da evrakın resmiyetten çıkıp tamamen hükümsüzlük olarak bir yaptırımla karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Bu durum araç poliçesinin iptal edilmesini de beraberinde getiren bir diğer unsuru meydana getirmektedir.

Ölümün yanı sıra araç kaskosunun iptaline götüren bir diğer etmen olarak da araç sahibinin el değiştirmesi söylenebilir. Bu durumda araç sahibi aktif olan poliçesini devredemez. Yeni bir araç edindiğinde kasko sigortası için yeniden poliçe düzenlemek durumundadır. Bunun dışında geçerli olan bir diğer husus olarak kasko iptal sebepleri olarak bu tür bir iptal sebeplerine neden başvurulduğudur. Söz konusu iptal sebepleri yukarıda da belirtildiği gibi keyfi değil mecburi durumlarda gerçekleşen bir durumu ifade etmektedir. Bu durumlarda kişinin sigortalı olarak aracını bir başkasına sattığı için poliçe sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesine dayanır. Bu gibi durumlar da açıkça gösterir ki bütün bu olayların neden oldukları işlemlere karşı sigorta acenteleri bir haklılık payı vermekte olup kaskonun iptal edilmesinin önünü açmış bulunmaktadır. Bir diğer unsur olması bakımından da sözü edilen süreçte araç sahiplerinin meydana gelen başlıca unsurlara karşı ne gibi bir durumlarla karşılaşacakları da yine bir diğer unsurlardan olması adına son derece önemlidir. İhmal edilmeden yeni poliçe anında düzenlenmeli ve sigortasız trafiğe çıkılmaması tavsiye edilmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Kasko Sigortası İptali Nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.