G-00RJKRKGGQ
Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Konut Sigortası Deprem Teminatı Nedir?

27.04.2018
244

Konut Sigortası Nedir?

Dünyada yaşamımızı alt üst edebilecek denli olumsuz etkiler bırakabilecek sayısız felaketler meydana gelebilir. Bu sarsıcı felaketlerin bazıları doğa kaynaklı olurken bazıları da sorumsuz ve suça yatkın insanlar tarafından gerçekleşebilir. Ailemizi ve kendimizi bu tür felaketlere karşı korumak adına yeterli güvenlik tedbirlerini aldığımız düşünebiliriz ancak hiç bir zaman felaketin boyutundan emin olamayız. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar sonrasında toparlanıp yeniden hayatımıza dönebilmemiz için, bize felaket sonrası destek olacak tedbirler de almamız ehemmiyet arz edecektir. Deprem gibi, sel gibi, toprak kayması gibi doğal afetlerin yanında yangın, soygun, terör kötü insanların sebep olabileceği, kontrolümüz dışında gelişen sıkıntılar başımızı çokça ağrıtabilir. Böyle sıkıntılardan ailemizi ve şahsımızı korumak adına alacağımız önlemler, bu sıkıntılar geçtikten sonra hayatımıza geri dönebilmemize olanak sağlayacaktır. Bu önlemlerin en önemlisi de konut sigortası yaptırılmasına yönelik alınacak önlemdir.

Konut sigortası demek ailemizle beraber veya tek başına yaşamımızı sürdürdüğümüz konutun, yaşanabilecek birtakım doğal felaket ya da insanların kusuru ya da suçu kaynaklı can sıkıcı sonuçları meydana gelecek sıkıntılardan korunmak için yaptırılan bir sigorta şeklidir. Konut sigortası yalnızca oturmakta olduğumuz haneyi kapsamaz. İstendiği takdirde evin içinde yer alan, gündelik hayatımızda kullandığımız birçok eşyayı da tabii ki kapsayabilir. Bunun yanında ev sahibi değilseniz bile kolaylıkla bir konut sigortası yaptırabilirsiniz. Kiracı sıfatı ile evde yaşayan kişiler ev eşyalarını güvence altına almak maksadı ile konut sigortası yaptırmak için başvuruda bulunabilirler.

Türkiye’de konut sigortası söz konusu olduğunda, bu hizmeti veren pek çok sigorta şirketi bulunmaktadır. Sigorta şirketlerinin yüksek olması ana teminatların dışında kalan ek teminatlarda farklılıklar olmasına sebep olmaktadır. Konut sigortasının ek teminat seçenekleri her şirket için farklı olsa bile ortak ana teminatlar değişiklik göstermemektedir. Şirketlerin pek çoğu, yangına, yıldırım düşmesine karşı ve yahut infilak sonucu meydana gelebilecek hasarları ana teminat içinde güvenceye almaktadır. Sigorta şirketleri, bunların yanı sıra yapılan konut sigorta sözleşmesinin maddelerine göre ek teminat seçenekleri bulundurmaktadır.

Bu ek teminatlar, su baskını teminatı, ferdi kaza sigortası teminatı, hırsızlık teminatı, yardım hizmetleri teminatı, enflasyondan korunma teminatı, terör teminatı, deprem teminatı, aile reisi sorumluluğu teminatı, dahili su teminatı, toprak kayması teminatı, duman sızıntısı teminatı, kar ağırlığı teminatı, enkaz kaldırma teminatı ve alternatif adres değişikliği teminatı gibi farklı başlıklar olarak sıralanabilir. Bu ek teminatlar içinde deprem teminatı gibi konular daha çok ön plana çıkmaktadır.

Deprem Teminatı Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu, 25 Kasım 1999 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından 4452 sayılı Kanun referans alınarak kararlaştırılmıştır.

Kısaltması DASK olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olunması amacı ile 2000 senesinde, tüzel kimliğe sahip bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu kuruluş, deprem sebebiyle yaşanabilecek yangın, patlama ya da yer kayması, Tsunami gibi felaketlerin yol açacağı zararların karşılanmasına yönelik konut sahiplerine maddi olarak güvence sağlamak amacı güder. Deprem sonrasında konutun oturulabilecek durumda olup olmamasına göre, yaşamın hızlıca normale dönmesi için gerekli tedbirleri almak için hareket etmek görevlerini benimsemektedir. DASK, Türkiye genelinde birçok sigorta şirketi, acente ve banka şubeleri ile işbirliği içine girerek düşük primli sigorta uygulamasından herkesin yararlanmasını amaçlamıştır.

DASK’a göre, Zorunlu Deprem Sigortası bütün toplumun ortak sosyal sorumluluğudur. Çünkü deprem meydana geldiğinde bütün ülke bu sıkıntıdan etkilenmektedir. Bu ülkede deprem, son 60 yıl içerisinde en çok karşımıza çıkan afet olarak görünmektedir. Deprem gibi büyük felaketler bir ülkeyi aynı zamanda ekonomik olarak sarsabilecek felaketlerdir. Zorunlu Deprem Sigortası, yaşanabilecek felaket sırasında gerekli olan paranın bir havuzda toplanması ve kullanılabilmesi içinde önem arz etmektedir.

Tüm bunlarla birlikte DASK, depremden kaynaklanan tüm zararları karşılayamayabilir. DASK poliçesinde daha önceden belirlenmiş olan üst limitler aşıldığında sıkıntı çıkabilir. O yüzden konut sigortası yaptırırken konut sigortasında deprem teminatı seçeneğini iyi gözden geçirmek gerekecektir. Çünkü DASK poliçesini aşan miktarlar ortaya çıktığında, konut sigortanızın deprem teminatı devreye girecek ve sizi felaketlerin yaşandığı bir ortamda daha zor durumda kalmaktan kurtaracaktır. Konut sigortasındaki deprem teminatı, böyle bir doğal afetin sonucunda ortaya çıkan tüm maddi zararlarınızın karşılanmasını sağlayacaktır.

Deprem Teminatının Önemi Nedir?

Deprem Teminatının Önemi Nedir

Hiç kimsenin gerçekleşmesini dilemeyeceği deprem felaketi, bizim ülkemizde maalesef yaşanması olası bir felakettir. Daha önce yaşadığımız deprem felaketlerinde yaşanan üzücü olaylar, tüm toplumu derinden yaralamıştır. Böylesi yıkıcı felaketlerden sonra hem toplum hem de devlet tüm imkanlarıyla depremzedelere yardım etme çabası içerisinde olmuştur. Devletin deprem sonrasında gerekli yardım ve müdahaleyi yapabilmesinin yanında depremzedelerin, bu felakete karşı olunabilecek kadar hazırlıklı olması da hayati önem taşımaktadır. Depremi yaşayıp mağdur olduğumuzda yanında kalabileceğimiz bir akraba ya da tanıdığımız olmazsa düşeceğimiz durum bizi daha da sarsacaktır. Bu noktadan hareket ile yaptırılacak deprem teminatlı konut sigortası zor zamanlarda normale dönmemizi oldukça kolaylaştıracaktır.

 

Bir önceki yazımız olan Makinelerimi Nasıl Sigortalatabilirim? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.