G-00RJKRKGGQ
Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Konut Sigortası Genel Şartları Nelerdir

10.04.2018
324

Konut Sigortası Nedir?

İnsanların barındıkları ve içerisinde bütün ihtiyaçlarını karşıladıkları evleri, maddi değerinin yanında manevi bir değere de sahiptir. Aile fertleri evdeyken ya da dışarıdayken ev birçok hasara uğrayabilir. Bu hasarlar derecesine göre büyük ya da küçük olabilir. Küçük hasarlar çok az miktarda kayıplara neden olup telafi edilse de büyük hasarlar bu kadar kolay telafi edilemezler. Öyle ki söz konusu bir yapıdır ve inanların zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerdir. Bu hasarların yaşanması elbette hiç kimse tarafından istenmemektedir. Ancak engellenemez bazı hasarlar kişilerin elinde olmadan yaşanmaktadır. Bir konutun doğal afetler sonucu hasar görmesi, konut sahibinin herhangi bir ihmali sonucunda olmadığı, herkesçe bilinmektedir. Ancak konutun ve içerisindeki eşyaların zarar görmesi kişileri hem maddi hem de manevi anlamda büyük çöküntüye uğratmaktadır. Bu gibi durumlarda kişiler kendilerine bir yardım eli uzatılmasını beklerler. İşte bu durumlarda konut sigortasının önemi anlaşılmaktadır. Konut sigortası; ailenin barındığı evi, olası zararlara karşı koruma altına almak demektir. Yani konutları depremden, terörden, her hangi bir yıkılmadan, hırsızlıktan korumayı amaçlamakta olan bir sigorta çeşididir. Konut sigortaları yapıldıktan sonra ev sahipleri evden ayrıldıklarında bu güveni hissetmektedirler. Bu sigorta aylık olarak belli ücret ödeyerek yapılmaktadır. Genel olarak yıllık bir anlaşma ile yapılmaktadır. Konut sigortasından sadece ev sahipleri faydalanmamaktadır. Çünkü bunun yanında eşyaları sigortalatmak da mümkündür. Bahsedilen hasarlardan her hangi biri, eşyaların zarar görmesine neden olduysa, eşyalar sigortalanarak bu hasarın telafisi yapılmaktadır. Ev sahipleri de isterlerse hem evlerine hem de eşyalarına konut sigortası yapabilirler. Konut sigortası ile hasar görmüş evler ve eşyalar yenilenmektedir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası kişinin ihmali dışında görülen bütün hasarları kapsamaktadır. Yani sel, su basması, deprem, toprak kayması, hırsızlık, fırtına, araç çarpması gibi olaylar sigorta nedenleri arasındadır. Bunun yanında cam kırılması, terör olayları ve savaş gibi nedenler de konut sigortasının kapsamı içerisine girmektedir. Konut sigortası kişinin talebine göre 3 farklı teminatta gerçekleştirilmektedir. Birinci grupta genellikle patlama ve yangınlarla ilgili durumlar söz konudur. İkinci grup teminatlar doğal afetleri kapsamaktadır. Üçüncü grup ise dış tesirlerin etkisinde kalınması durumundadır. Yani taşıt çarpması, terör, izolasyon eksikliği gibi durumları kapsamaktadır. Konut sigortası yalnızca hasardan sonra oluşturulan bir destek değildir. Her hangi bir hasar ortada yokken de kişiler birçok faydalarından yararlanabilirler. Sigorta süresince her hangi bir durumda çilingir hizmeti ücretsiz sunulmaktadır. Bunun yanında konut içerisinde, alt veya üst konutlarla su sızma gibi durumlarda bu sigorta ücretsiz hizmet vermektedirler.

Konut Sigortası İçin Gerekli Belgeler

Konut sigortası yaptırmayı düşünenlerin bazı belgeleri bulundurması gerekmektedir. Öncelikle kimlik bilgilerinin alınabilmesi için nüfus cüzdanı gerekmektedir. Sigortayı üzerine yapacak kişinin iletişim adresi, sigortalatmak istenilen evin tapu bilgileri, adres bilgileri ve brüt yüz ölçümünün olduğu resmi belgeler gerekmektedir. Bunun yanında sigortalatmak istenilen eşyaların maddi anlamda değeri de belirlenmelidir. Bunu eşya sahibi belirlemektedir. Ancak eşyanın değerli olması sigortanın da yüksek çıkmasına neden olabilmektedir. Sigortalatmak istenilen evin değeri hesaplanırken yaşı da hesaba katılmaktadır. Evin yaşı değerinin bulunması bakımından önemlidir.

Konut Sigortası Şartları Nelerdir?

Konut sigortasından söz konusu konutun zarara uğraması durumunda faydalanılmaktadır. Konutun yıkılması, hırsızlık yaşanması, doğal afetler sonucunda konutun etkilenmesi, araç çarpması, terör olayları gibi durumlarda konut sigortası devreye girmektedir. Bu nedenle bir sınırlama yapılarak konut sigortası şartları belirlenmiştir. Yani burada konutta yaşayanların yapmış olduğu hatalardan doğacak hasarlar sigorta tarafından karşılanmamaktadır. Ancak hasar nedenlerinin kendilerinden kaynaklanmaması durumunda konut sigortasından faydalanmaktadırlar. Konut sigortasının şartları arasında sigortaya dahil olan sınırlar belirlenmiştir. Yani konutun yanında kömürlük, bahçıvan evi gibi konut sahibine ait alanlar sigortaya dahil edilmektedir. Bunun yanında ortaklaşa kullanılmakta olan bölümlerden bağımsız bölümün payına düşen kısım da sigortaya dahil edilmektedir. Yani binadakiler ile ortak kullanım alanlarından kendi payına düşen alanlar bu sigorta kapsamı içerisinde yer almaktadır Bu da konut sigortası özellikleri arasında bulunmaktadır. Konut sigortasının özelliklerinden bir diğeri de; konut içerisindeki duvar boyaları, sıvalar, kapı ve pencerelerin bu sigortaya dahil olmasıdır. Binanın sigorta bedeli belirli hesaplamalar ile belirlenmektedir.

Konut Sigortası Şartları Nelerdir

Sigorta bedeli hesaplanırken konut ve ortak kullanım alanları hesaba dahil edilirken arsanın değeri hesabı etkilemez. Konut sigortalarında bir de paket sigorta çeşidi bulunmaktadır. Konut paket sigortalarında hem ev hem eşya hem de ürünlerin sigortasının birlikte yapılması için belirlenen kişiye özek sigorta çeşididir. Paket sigortalar daha geniş alanları kapsadığı için bir indirim de söz konusu olmaktadır. Ayrıca senelik olarak yapılan sigortalarda sigorta şirketi daha sonraki yıllarda bir indirim uygulamaktadır. Bu sigortadan faydalanmak isteyenler için konut paket sigortası genel şartları merak konusu olmaktadır. Konut paket sigortasından faydalanmak için paket içerisinde dahil edilen alanların her hangi bir hırsızlık, doğal afet, yıkım gibi etkilere maruz kalınması gerekmektedir. Bu durumlarda paket konut sigortası hasarları karşılamaktadır. Konut paket sigortasında ev ve eşya ayrı ayrı hesaplanarak genel bir fiyatlandırma yapılmaktadır. Böylece hem ev hem de eşya koruma altına alınmış demektir.

Konut Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Dünya üzerinde insan yaşamını olumsuz etkileyebilecek birçok faktör mevcuttur. Bunların kimisine doğa sebep olurken kimisine de bizzat insanlar sebep olabilmektedir. Deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, yangın gibi insan kaynaklı birçok olumsuzluk, bizim kontrolümüzde olmadan başımıza gelebilir. Bu tür olumsuzluklardan kendimizi ve ailemizi sakınmak için öncesinde alacağımız tedbirler, bu felaketlerin ardından yaşamımızı sürdürebilmemize olanak sağlayabilir. Bu tedbirlerin başında da konut sigortası yaptırmak, yapılabilecek en akıllıca davranış olacaktır.

Peki, konut sigortası nedir?

Konut sigortası, öncelikle ailemizle birlikte ya da yalnız olarak içinde yaşamakta olduğumuz apartman dairemizi ya da müstakil evimizi, yaşanması muhtemel olabilecek doğal afet ve yahut insan kaynaklı zararlı sonuçları olabilecek eylemlere karşı korumak için yapılan bir sigorta çeşididir. Bu sigorta sadece yaşadığımız evi kapsamaz. İsteğe bağlı olmak kaydı ile evin içinde bulunan, günlük yaşamımızda kullandığımız eşyaları da rahatlıkla kapsayabilir. Ayrıca konut sigortası yaptırmak için illaki bir eve sahip olmak gerekmez. Kiracı olarak ikamet eden bireyler de yine eşyalarını koruma altına aldırmak için konut sigortası yaptırma hakkına sahiptir.

Konut Sigortasının Kriterleri Nelerdir?

Ülkemizde konut sigortası hizmeti konusunda faaliyet gösteren birçok sigorta şirketi mevcuttur. Sigorta şirketlerinin sayısının fazla olması rekabet ortamı yarattığı için şirketten şirkete konut sigortasının kriterleri de doğal olarak farklılık gösterebilmektedir. Konut sigortası teminat kriterleri sigorta şirketine göre farklılık gösterse bile birçok şirketin ortak ana teminat kriterleri vardır. Birçok şirket, yangın çıkması, yıldırım düşmesi ya da herhangi bir patlama sonucu ortaya çıkabilecek zararları ana teminat kriteri olarak güvence altına almaktadır. Tüm bunların yanında yaptırılacak konut sigortasının içeriğine bağlı olarak ek teminat kriterleri mevcut bulunmaktadır.

Örneğin; konut sigortası yaptırılan evin yakınlarında bulunan dere, çay ve kanalların taşmasının ya da aşırı yağışların sebep olacağı sel felaketlerinin yol açabileceği zararlara karşı konut ve içinde bulunan eşyalar sigorta kapsamında güvence altına alınabilir. Ferdi kaza sigortası alt başlığı içinde konut sigortası yaptıran kişinin, sözleşme içeriğine bağlı olarak meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi ya da yaşam boyu sakatlık durumu söz konusu olması halinde kendisine gerekli teminatlar ödenecektir. Sigortalanan konut ve eşyaların herhangi bir hırsızlık vakası sonucu ortaya çıkan zarar yine sözleşmede bulunan ek teminat kriterlerine bağlı kalınmak şartı ile güvence altına alınabilmektedir.

Konut sigortası kapsamına yardım hizmetleri dahil edildiğinde yaşanabilecek su tesisat sorunlarının, elektrik arızalarının tamiri ya da çilingir hizmet bedeli sigorta tarafından karşılanacaktır. Bunun yanında acil servis hizmetleri de sigorta tarafından güvence altında tutulur. Enflasyondan korunma teminatı sözleşmeye eklendiğinde konutun ve eşyaların enflasyona bağlı değer kaybını önlemiş olacaktır. Deprem ve yanardağ püskürmesinden kaynaklanabilecek zararların temini için yine bir ek teminat sözleşmeye eklenebilmektedir. Zorunlu deprem sigortası DASK’ın belirli bir üst limiti söz konusudur. Bu ek teminat, DASK limitinin aşılması halinde devreye girmektedir. Aile reisi sorumluluğu ek teminatı, sigortalanmış konut içinde ikamet etmekte olan aile reisi ve diğer bireylerin yine o konut içinde üçüncü şahıslara kazara verebilecekleri zararları sözleşme kapsamında güvence altına alır.

Su tesisatında yaşanabilecek kırılma, patlama, sızma ve boruların tıkanması, donması gibi arızaların yol açacağı zararların yanında muslukların açık unutulmasından kaynaklanabilecek zararları da kapsayan dahili su ek teminatı isteğe bağlı olarak sözleşmeye ek teminat olarak konulabilir. Sigorta ettirilmiş konutun üzerine yapıldığı arsada ya da yakınlarında meydana gelebilecek toprak kayması sonucu ortaya çıkacak hasarın temin edilmesi de yer kayması adı altında ek teminat olarak istenirse sözleşmeye sokulabilmektedir. Herhangi bir aracın havdan ya da karadan sigortalı konuta vereceği zarar araç çarpması kapsamında sözleşmede yer aldığında sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Duman ek teminatı sayesinde yanlış monte edilmiş bir boru ya da pişirme aletinden sızan dumanın vereceği hasar sigorta tarafından geri ödenecektir. Yoğun kar yağışından dolayı sigortalanmış konutun çatısında birmiş karların çökmeye sebebiyet vermesi durumunda ortaya çıkan zararın bedeli, sözleşmeye eklenmiş olan kar ağırlığı maddesi göz önünde bulundurularak ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Sözleşmede yer alacak enkaz kaldırma ek teminat maddesi, hasar sonucunda meydana gelebilecek yıkıntıların taşınmasına yönelik ortaya çıkan masrafların karşılanması içindir. Alternatif ikametgah değişikliği teminat kriteri ile yaşanan bir kaza ya da doğal afet ile oluşan hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelen konutun tamir edilerek yeniden yapımı sürerken kullanılacak başka bir konutun kira bedeli sözleşmede belirlenecek limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından güvence altına alınabilir.

Konut sigortası yaptırmak isteyen bireylerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar mevcuttur. Öncelikle konut sigortası evrakları eksiksiz şekilde temin edilmelidir. Sigorta ettirmek istedikleri konutun kendilerine ait olduğuna dair tapu evrakı ilk olarak gerekecektir. İkamet ettikleri konutta kiracı olarak bulunuyorlarsa sigortalatmak istedikleri eşyaların kendilerine ait olduğunu belgelemek yine gerekli olacaktır. Konut sigortası yaptıran kişi, sözleşmede bulunan konut sigortasına yönelik gerekli şartlar yerinde ise yaşanabilecek herhangi bir hasar sonucu oluşabilecek zararın bedelini sigorta şirketinden rahatlıkla alabilir.

 

Bir önceki yazımız olan Konut Sigortası Nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.