Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Konut Sigortası Nasıl Hesaplanır?

04.05.2018
477

Konut sigortası, günümüzde en çok tercih edilen sigorta türlerinden birisidir. Buna göre konut sigortası nedir sorusunun temel cevabı, kişinin evini koruma ve teminat altına alır. Konut sigortası, evi yıkılmadan, hırsızlıktan, terörden, kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta türü olmaktadır.

Konut sahipleri için önemli bir sigorta olan konut sigortasının geçerliliği bir yıl olarak yapılmaktadır. Her yıl poliçenin yenilenmesi gerekmektedir. Konut sigortası yaptırmak demek sadece evi sigortalamak demek değildir, istenmesi durumunda sadece eşyalar da sigortalanabilmektedir.

Konut sigortası poliçesinde sadece binanın teminat altına alınmasını sağlayan teminata bina teminatı, binanın içerisindeki her türlü tesisat ve eşyanın teminat altına alınmasını sağlayan teminata ise eşya teminatı adı verilmektedir. Herhangi bir hasarın oluşmasında genellikle en çok eşyalar zarar görmektedir. Bu nedenle sigortası yapılan binanın mutlaka eşyası ile birlikte teminat altına alınması önemlidir. Eşya teminatı ciddi bir ilave maliyet oluşturmamaktadır. Ek olarak ödenecek az bir miktar ile eşyalar güvence altına alınabilmektedir. Konut sahipleri dışında, kiracılar da sadece eşyalarını sigortalatabilmektedirler.

Konut Sigortasında Primler Nasıl Hesaplanır?

Konut sigortası nasıl hesaplanır sorusunun ise cevabı şu şekilde açıklanabilir. Konut sigortası miktarı hesaplanırken dikkate alınan bir takım kriterler bulunmaktadır. Sigorta yaptırılacak konutun büyüklüğü önemlidir. Metre karesi büyük olan bir konutun prim fiyatları da yüksek olmaktadır. Sigorta ücreti hesaplanırken metrekare bazında hesap yapılmaktadır. Metre karesi yanında, konutun değeri de sigorta prim miktarını etkilemektedir. Konutun değeri ne kadar yüksek ise prim tutarı da o derece yükselmektedir. Konutun bulunduğu bölge ve konutun hasar alma riski de önemlidir. Özellikle deprem bölgelerine en yakın yerlerin primleri daha yüksek olmaktadır. Evin içerisinde bulunan eşyaların lüks ve pahalı olması da prim miktarını etkilemektedir. Tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak konut sigortasının ücretleri hesaplanıp poliçe haline getirilmektedir.

Konut Sigortasında Teminat Bedeli Nasıl Belirlenir?

Yapılan sigortanın ana amacı konutun uğrayacağı zararların temin edilmesidir. Konut sahibinin kar etmesi amaçlanmamaktadır. Konut sigortası ışığında, binada meydana gelecek hasarlarda binanın tamamen yıkılması, arsanın değerinde bir düşüş oluşturmayacaktır. Bu durumda konut sigortası dahilinde ödenecek olan tazminat tutarı, yıkılan binanın o arsa içerisinde yeniden inşa edilmesi için gerekecek maliyettir. Konutun yıkılması ile oluşan enkazın kaldırılması masrafları, bina yeniden yapılırken aile fertlerinin kalacağı geçici süreli konut ihtiyacının karşılanması gibi ek limitler tanımlanabilmektedir. Bina yeniden inşa edilecek ise, bina bedelinin saptanmasında, inşa edilen süreçteki inşa maliyeti esas alınmaktadır. Kısmi hasar durumunda ise, konut sigortası poliçesine göre hasar tam olarak karşılanır ve konut sahibi hiçbir sorunla karşılaşmadan teminatı almaktadır.

 Konut Sigortasında Uygulanan Teminatlar Nelerdir?

Konut sigortasında en temel ve ana teminat yangın teminatıdır. Bunun yanında ek teminatlar da bulunmaktadır. Bunlar, hırsızlık, sel, su baskınları, deprem, fırtına, yer kayması, konuta araç çarpması, halk hareketi ve buna benzer kargaşa durumları nedeniyle konutta meydana gelebilecek zararlardır.

Konut Sigortası Teminatı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Konutun bulunduğu ülke sınırları içerisinde savaş ve halkın ayaklanması, çatışması gibi durumlarda konutun hasar görmesi, nükleer yakıtların neden olduğu hasarlar, elektronik aletlerin, aydınlatma cihazlarının konutta oluşturduğu hasarlar, konut sahibinin kusurundan dolayı meydana gelen hasarlar konut sigortası teminatı dışında kalmaktadır.

Konut Sigortası ile DASK Arasında Ne Fark Vardır?

Konut Sigortası ile DASK Arasında Ne Fark Vardır

Kısaca DASK diye bilinen zorunlu deprem sigortası, depremin söz konusu olduğu durumlarda konutlarda meydana gelebilecek maddi hasarları teminat altına almak için yapılmaktadır. Yani zorunlu deprem sigortası sadece deprem sonucu meydana gelen hasarları karşılamaktadır. Depremden dolayı meydana gelen yangın, patlama, tsunami, yer kayması gibi binada hasar meydana gelmesine sebep olan maddi hasarları teminat altına alır. Zorunlu deprem sigortası poliçesini aşan hasarları DASK karşılamaz. Depreme bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlar DASK poliçesini aşacak büyüklükte ise, o zaman devreye konut sigortası girmektedir. Konut sigortası zorunlu deprem sigortasını aşan hallerde gerekli hasarları karşılamaktadır.

Konut Sigortası Hasarlarında Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Konut sigortası ile ilgili riziko gerçekleşmesi durumunda, sigorta yaptıranın rizikonun gerçekleşmesini müteakip en geç beş iş günü içerisinde sigortacıya bildirmesi gerekmektedir. Sigortalı, sigortacının veya sigortacının yetki verdiği kişilerin, makul sebeplerle, hasara uğrayan konuta girmesine, muhafaza altına almasına, zararı azaltıcı girişimlerde bulunmasına izin vermek zorundadır. Sigortalı, zorunlu haller olmadıkça hasar konusu olan değerlerde bir değişiklik yapamamaktadır. Sigortacı, oluşan hasar ile ilgili gerek bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sigortacıya tam ve uygun şekilde hazırlanmış olarak sunmak zorundadır. Sunulan her türlü bilgi ve belge üzerinde sigortacının gerekli inceleme ve araştırmayı yapmasına izin verilmelidir. Sigortalı kişi, hasar gören söz konusu konut, bina ile ilgili olarak, başkaca sigorta sözleşmeleri var ise bunları sigortacıya bildirmek ve ibraz etmek zorundadır. Anı zamanda sigortalı, her hangi bir risk durumunda gerekli önlemleri almak ve riski en aza indirmek için gerekli çabayı göstermekle mükelleftir. Tüm bu kriterler özel konut sigortasının şartları arasında yer almaktadır.

Bir önceki yazımız olan Trafik Sigortası İptali Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.