Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kosgeb Neden Kurulmuştur?

06.05.2018
610

Kosgeb Nedir Neden Kurulmuştur?

Kosgeb, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan bir devlet kurumudur. Kosgeb yeni bir işletme açacak olan girişimciler ile mevcut işletmesi bulunan işletme sahiplerine destek kredisi, hibe ve destek programı kapsamında çeşitli eğitimler verir. Verilen kredi ve hibeler ile yeni iş kollarının açılması sağlanır. Eğitim programları ile işletmelerin kendini geliştirip büyütmesi ve uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelmeleri amaçlanır. Bu sayede üretim yapan ve bunu ihraç eden işletme sayısının artırılması amaçlanır. Kosgeb kuruluş nedeni bu girişimci ve işletme sahiplerine destek vererek ülke ekonomisini kalkındırmaktır. Bunun için yeni işletmelerin açılması teşvik edilerek bu işletmeler sayesinde yeni istihdam alanları oluşturulur.

Bu istihdam alanlarının oluşmasıyla ülke içindeki işsizlik oranı düşürülmeye çalışılır. İşsizlik oranının düşmesiyle ekonomideki para akışı daha hızlı olur ve bu sayede ekonomi kalkınmaya başlar.

Kosgeb Ne İşe Yarar?

Kosgeb küçük ve orta ölçekli yeni işletmelerin kurulmasını ve mevcut işletmelerinde daha da büyümesini sağlar. Uyguladığı birçok program ile yeni iş alanları oluşturur ve bu iş alanlarının gelişme göstermesine katkıda bulunur. Bir işletmenin batması yani iflas etmesi ülke ekonomisi açısından en olumsuz olaylardan biridir. Çünkü bir işletmenin iflas etmesiyle işletmede çalışan kişiler işsiz kalır ve işletmenin piyasaya sunduğu ürün ya da hizmet son bulur. Bu hizmet ya da ürünün son bulmasıyla arz sorunu ortaya çıkar ve talep karşılanamaz hale gelir. Kosgeb ne işe yarar sorusu tamda burada cevabını buluyor işte, bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması için kosgeb hibe ve kredi ile işletmeleri destekler.

Kosgeb’in verdiği krediler faizsiz olduğu için işletme sahipleri krediyi ödemekte zorluk çekmez. Böylelikle acil finansman ihtiyacını karşılayan işletme sahibi batma riskini ortadan kaldırarak büyüme yoluna girmiş olur. Yeni işletmelere verilen hibe ile de bu işletmelerin bir an önce büyüyüp gelişmesi sağlanır ki bu sayede işletme daha fazla kişiye iş imkanı sağlayabilsin. İş imkanının sağlanması ile çalışabilir iş gücü değerlendirilir ve ekonominin yükü hafifletilmiş olur.

Kosgeb Kredisi Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler olarak adlandırılan üterim ve hizmet iş yerlerinin yaygınlaşıp ülke ekonomisini geliştirmeleri ve yeni kurulan iş yerleriyle de sıcak para akışının hızlanmasını sağlamayı amaçlayan bir devlet kuruluşudur. Kosgeb bu amacı sağlamak için kurulu olan ve yeni kurulacak olan işletmelere belli koşullar altında kredi sağlamaktadır. Kosgeb kimi işletmelere faizsiz kredi verirken kimi işletmelere de geri ödemesiz hibe olarak kredi vermektedir. Faizsiz krediyi birçok işletme alabilirken hibe kredisini nadir işletmeler alabilmektedir. Hibe kredisini özellikle devlet açısından önem arz eden bir sektörde yeterli işletme yokken işletme açanlar alabilmektedir. Daha geniş bir anlatım yapacak olursak, örneğin; Hayvancılık ile uğraşan kişilerin sayısının azalması yüzünden devletin hayvancılıktan sağladığı fayda da azalmıştır.

Devlet için önemli olan bu sektörde hayvancılık üretimi için tesis açmak isteyen girişimcilere devlet kosgeb aracılığıyla hibe kredi vererek onları destekler. O yüzden özellikle yeni işletme açacak olanlar kosgeb üzerinden hibe programlarına bakmalıdırlar.

Kosgeb Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB’e nasıl başvuru yapılır sorusu incelenmeden önce KOSGEB’e girme koşulları araştırılması gerekir. Kosgeb kredisi koşulları iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar yeni girişimcilere verilen kredi ve işletme sahiplerine verilen kredidir. Yeni işletme açacak olan girişimciler işletmelerinin faaliyet alanının kosgeb programlarında olup olmadığına bakmalıdırlar. KOSGEB’de kayıtlı olmayan iş koluna kredi için başvurulamaz. Mevcut işletme sahipleri ise işletmelerinin kosgeb kurumunun veri tabanında kaydı olması halinde kredi için başvuru yapabilirler. İşletme açacak olan girişimciler işletmelerini anlatan bir proje ve başvuru dilekçesi ile KOSGEB’in istediği diğer belgeleri hazırlayarak kendilerine en yakın kosgeb şubesine kredi için başvuru yapabilirler.

Mevcut işletme sahipleri ise işletmeleri veri tabanına kaydedilmediyse internet üzerinden kaydettikten sonra işletmelerine ait maliyet raporları, ticaret ve sicil odasına kayıtlı olduklarına dair belge, kredi borçlarının olmadığına dair bir yazı ve başvuru dilekçeleri ile kosgeb şubesine başvurularını yapabilirler. İşletme sahipleri dilekçelerinde kredi aldıkları takdirde mevcut işlemelerini nasıl geliştireceklerini, ne yapacaklarını, istihdam sağlayıp sağlamayacakları gibi durumları açıkça yazmalıdırlar. Başvuru yapıldıktan sonra ortalama 1 ay içerisinde kredi verilip verilemeyeceğini kosgeb başvuru yapan kişiye bildirmektedir.

KOSGEB destekleri nelerdir?

KOSGEB destekleri nelerdir

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kuruluş amacı olarak, büyük sermaye grubuna girmeyen küçük ve orta ölçekli finansal duruma sahip işletmelerin büyümesine yönelik destek vermekle görevli bir kuruluştur. Böylece serbest piyasadaki kartel tehlikesini önleyerek rekabet koşullarını iyileştirmeye yol açan faaliyetleri kapsamlı bir şekilde yürütür. 2009 sonrasında imalat dışında hizmet sektörüne de yönelik destek programı devreye sokulmuştur. Destekler ise muhtelif alanlarda kendini gösterir. Bunlar şöyle sıralanabilir: KOBİ proje destek programı, tematik projeler, AR-GE ve inovasyona yönelik destekler, fuar destekleri, mülkiyet hakları, laboratuvar analiz ve test desteği, girişimciliği teşvik programı ve kosgeb kredisi desteğidir. Elbette bunlar içinde en çok ilgi duyulan desteklerin başında kosgeb kredileri gelmektedir.

Zira işletmelerin gerek yatırım gerekse finansal sorunlarını çözmek için kredi kaynaklarına yönelmesi söz konusudur. Kredi faizi desteğindeki amaç ise; üretim sürecinde kalite çıtasını yükseltmek, parasal sorunların çözümü ve ihracatla birlikte dış pazardaki sert rekabet koşullarında yardımcı olmaktır.

KOSGEB kredilerinde limitler

KOSGEB kredi faizi desteği programını 2003 senesinden bu yana tatbik etmektedir. 2008 senesine kadar kamu bankalarının sırtladığı bu destek programına, bu tarihten sonra özel bankalar da iştirak etmiştir. Ancak kredinin kullanılması için işletmelerin başvuru şartlarını karşılaması gerekir.

Öncelikle KOSGEB kayıtlarında yer alması gerekmekte olup bununla ilgili beyannamenin de doldurulması lazımdır. Bunun için KOSGEB sitesinin online platform kayıt bölümü kullanılabilir. Online başvuruda kullanıcı adı ve şifre girilerek beyannameyi doldurup ilgili kosgeb birimine teslim etmelidir. Başvurunun şartlarına haiz olanlar kredi programından yararlanırken merak edilen husus ise kosgeb kredisi alt limiti konusudur. Desteğin veriliş amacının işletme sermayesi, yatırım ve dışsatım pazarına giriş olduğunu işletmelerin bilmesi gerekir. Üst limit; firma başına azami 300.000 TL’dir. Hiçbir koşulda bu üst limit aşılamaz. Elbette bu oranlar yine kosgeb tarafından belirlenmekte olup gerektiğinde değiştirilebilir. Kredi faizi oranlarında ise, piyasadaki mevcut cari oranları dikkate alınarak bu cari faiz rasyosunun altında bir faiz belirlenir. Vadesi ise azami 48 ayı içerir. Dolayısıyla KOBİ’lerin faiz konusunda avantajlı olmaları öncelikli bir konudur.

Bir önceki yazımız olan Kosgeb Danışmanlık Ücretleri 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.