G-00RJKRKGGQ
Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Trafik Sigortası Değer Kaybı Nedir

15.03.2018
238

Trafiğe çıkabilen araçlar, trafik kazalarına da zaman zaman maruz kalırlar. Bu durumda da birtakım problemler yaşanmaktadır. Bu problemler trafik kazası olarak kendisini gösterir. İşte tam da makalenin sorusuna karşılık verecek bilgiler de bundan sonra başlamaktadır.

Araç sahibinin sorumlu ve hatalı kendisi olmamak kaydıyla aracında meydana gelen her türlü hasar ve hasar niteliği taşıyan olaylara değer kaybı adı verilir. Değer kaybı aracın yeniden değerlendirilmesi olduğundan kişilere birtakım edimler yüklemektedir. Bunlar arasında aracın yeniden değerlendirilmesi, değerlendirme aşamasında hatalı tarafın belirlenmesi gibi süreçlerden oluşmaktadır.

Zorunlu trafik sigortası tarafından araç sahibi hatalı değilse trafik kazalarının yaşanmasında araçta meydana gelen her türlü hasarları karşılamakla yükümlüdür ibaresi bulunmaktadır. Bu da kişinin hiçbir maliyet altına kendisini sokmadan aracının hasarlarını giderebileceğini vurgulamaktadır. Fakat bunun yanında trafik sigortası bakımından önde gelen bir durum vardır ki bazen trafik sigortası araç sahibini hatalı kabul ederek sigortayı karşılamayı reddetmektedir. Bu durumda yapılması gerekenler hemen bir ekspertiz raporu ile sorunun halledilmesine dönük olarak hasarın giderilmesidir.

TRAFİK DEĞER KAYBI NASIL BELİRLENİR

TRAFİK DEĞER KAYBI NASIL BELİRLENİR?

Trafikte hasar gören veya hasar niteliğinde olan bir aracın değer kaybının belirlenmesinde önde gelen ölçütler vardır. Bu ölçütler, kişinin trafik sigortasına yönelik olarak trafik sigortası değer belirleme süreçlerini yansıtan bir realiteyi ortaya koyar. Trafik değer kaybı için öncelikle öne çıkan etmenler şunlardır:

-Hasarlı aracın hasar niteliği

-Aracın marka ve modeli

-Aracın trafiğe çıkış tarihi

-Aracın üretim yılı gibi bilgiler her bir araç marka ve modeline bağlı olarak değişkenlikleri meydana getiren birtakım farklı kuralları oluşturmaktadır.

İşte bu farklı noktalar da yine başlı başına trafik değer kaybı belirleme hesaplamasında son derece etkin olmaktadır. Bütün bu etkin durumlar göz önüne alınarak kişinin meydana gelen tüm sorunlara karşı etkin bir biçimde kendisini müdahalenin içerisine alması, çalışmalarında bu noktalara yer vermesi ve uzlaşıda araç ekspertizinden yararlanması problemi çözmede en temel yöntem olacaktır.

TRAFİK DEĞER KAYBI BELİRLEMEDE ÖLÇÜTLER

Trafik değer kaybı belirlenirken belli başlı ölçütler yer almaktadır. Bu ölçütler düşünüldüklerinde de trafik değer kaybı belirlemede birtakım hususlar yer almaktadır. Trafik sigortası değer kaybı hesaplama noktasında belli başlı öne çıkan ölçümlemeler bulunur. Bu ölçümlemeler trafik değerinin artırılması ya da azaltılması konusunda kişilere sıkı sıkıya bağlanmasında oldukça önemli işlevler görür. Şu bilinmelidir ki kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası hasarlı aracın hasarlarını, maliyetlerini karşılamakla yükümlüdür. Ancak belli durumlarda birtakım önlemler alması adına trafik değer kaybını önlemede ortaya koyduğu ölçütlerde değişikliklere gidebilir. İşte bu açıdan sözü edilen trafik değer kaybının hesap edilmesinde aracın modeli, markası, üretim yılı ve kilometre durumu birer birer hesaplanarak dikkate alınmaktadır. Tüm bu dikkate alınan unsurlar birlikte değerlendirildiklerinde de trafikte değer kaybı yaşayan araçların yeniden değerlendirilmesi noktasında hiçbir noksanlıklar oluşmayacaktır. Bunun dışında kalan bir diğer etmen olması adına trafik değer kaybı belirlenmesinde kasko sigortasından ve trafik sigortasından alınacak ekspertiz raporlarının da konuda oldukça büyük önemi bulunmaktadır.

KASKO SİGORTASI VE ARAÇ DEĞER KAYBI

Araçlarda yaşanan zaman zaman sorunlara yönelik olarak trafik sigortası dışında kasko sigortasında da araç değer kaybı unsurlarının düşünüldüğü olmaktadır. Trafik sigortası değer kaybı nedir sorusuna yönelik olması bakımından dikkate alınan bir durum olarak araçların hasar görmeleri sonrasında ortaya gelen kusurlu hallerinin onarımını ifade etmektedir. Ortaya gelen bu kusurlu hallerinin onarımında dikkat çeken bir unsur olması münasebetiyle de kasko sigortasının bu hasar değerini karşılayıp karşılayamayacağı sorunu da sık sık gündeme gelir.

Kasko sigortası da söz konusu durumlarda aracın öne çıkan problemlerini karşılayıp karşılamama konusunda birtakım kriterleri bünyesinde saklamaktadır. Bünyesinde saklı tuttuğu bütün bu sorunlara karşı etkin bir şekilde meydana getirdiği değer kaybı durumları ile kasko sigortasının hasar değerini karşılayıp karşılamadığını da belirtir.

Kasko sigortası, poliçede yazan metne sadık kalmakla yükümlüdür. Metin der ki hasar durumunda sürücünün hata payı oldukça azdır. Bu durum da kasko sigorta acentesinin hasarı karşılama oranının oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu bir bakıma tercüme eder. İşte bu nitelik göz önünde tutulduğu zaman nitelikli bir biçimde öne sürülen gelişmelerin ortaya koydukları unsurlar, kasko sigortasının değer kaybı güvencesinde olduğu anlamını çıkartmaktadır. Zaten kasko sigortasının var olma amacı da incelendiği zaman konu daha rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bu da demek oluyor ki söz konusu bütün unsurların meydana gelen çalışmalar doğrultusunda ortaya attıkları temel atılımlar ve adımlar, kasko sigortası acentesinin kişilere sıkı sıkıya bağlı oldukları ve sundukları menfaatleri ifade etmektedir. Bu da poliçede aynen geçmektedir. Ancak kişilerin manevi zararlarını tazmin etme durumu kişisel bir tercih olduğundan dolayı manevi zararların telafisi için poliçede geçen sözleşmeye bakmak gerekmektedir. Ancak bu sayede kişilerin ortaya koydukları hasarlar rahatlıkla ve kısa bir sürede karşılanabilir olan bir durum oluşturacaktır.

Bir önceki yazımız olan Trafik Sigortası Limitleri Nasıl Belirlenir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.