Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Trafik Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler Nelerdir

20.05.2018
224

Zorunlu Trafik Sigortası içerisinde “Riskli Sigortalılar Havuzu” modeli olarak tanımlanan yönetmelik tamamlanarak Başbakan Yardımcı olan Mehmet Şimşek tarafından bizzat imzalandı. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması için Başbakanlığa gönderildiği bilgisi geçildi. Hazine Müsteşarlığı, Trafik Sigortası Havuzu oluşturulabilmesi için yaptığı çalışmayı sonuçlandırdı ve yönetmeliğin ilgili maddelerini, makama davet ederek Türkiye Sigorta Birliği aracılığı ile ülke çapındaki tüm sigorta şirketlerine tebliğ etti.

Riskli sigortalılar havuzu, trafik tarife ve talimat düzenlemesinde değişiklik yapılarak meydan getirildi. Hazine Müsteşarlığı, ileri ki yıllarda adı geçen konuda değişiklik yapma yetkilerini kendi eline aldı. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Sigorta Birliği yöneticilerine, şayet havuz modeli başarılı bir şekilde uygulamaya konulursa diğer araç grupları için 2018 senesinde düzenleme yapılarak serbest tarife uygulamasına tekrardan geçilebileceğini ifade buyurdu.

Yönetmeliğe Karşı Gelen Ceza Alacak Mı?

Yönetmelik düzenlemesinde belli başlı esaslar belirlendi.

Peki, bu düzenlemeler nelerdir?

Risk taşıyan sürücüler trafik sigortası havuzu meydana getirildi. Motorlu Taşıtlar Bürosu, bu havuzu yönetmekle yükümlü olacak. Trafik ruhsatına sahip olan bütün şirketler, havuza katılmak mecburiyetindedirler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere yönelik Hazine Müsteşarlığı her türlü tedbir almaya yetkilidir ve gerekli görürse Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ndeki trafik ekranını 3 günden 10 güne kadar kapatma yetkisine sahip olabilecek. 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren yapılan üretimler Havuz kapsamında değerlendirilecektir. Havuz kapsamına birinci, ikinci, üçüncü basamakta yer alan araç gruplarıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamakta yer alan küçük ve büyük otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve taksi dahil edilecektir. Havuz için uygulamaya konulacak tarifede yedinci, altıncı ve beşinci basamak için şu anda geçerli olan % 15, %30 , %45 oranları, % 10, %20, %30 şeklinde uygulamaya başlanacaktır. Beşinci, altıncı ve yedinci basamakta yer alan araç grupları içi indirim miktarları yukarı çekilecektir. Ayrıca en son trafik sigortası düzenlemeleri kapsamında, fon, komisyon ve vergi hariç olmak üzere SGK kesinti içinde primi üstünden % 8 acente komisyonu uygulanacaktır. Hasar komisyonu yapmakla görevli olan sigorta şirketleri, hasar yönetim payı adı altında % 5 komisyon alabileceklerdir.

Prim hasar paylaşımı konusunda eşit dağılım uygulanarak % 50, % 50 de son 3 sene prim üretimi göz önünde bulundurulacaktır. Türkiye Sigortalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı ve Motorlu Taşıtlar Bürosu yetkilileri bir araya gelerek bu havuzu kontrol altında tutmak için denetim ve değerlendirme birliği oluşturacak ve 3 ayda bir toplanıp değerlendirme yapacaklardır. Ayrıca hasar kontrol yetkisi Motorlu Taşıtlar Büro’sunda olacaktır. 12 Nisan tarihinden itibaren alınmış eksik primler için ve acentelerden alınmış fazla komisyonlar için geriye dönük bir işlem uygulanmayacaktır. Trafik sigortası düzenlemeler yapılması, koşulların güncellenmesi bakımından önemlidir.

Değer kaybı düzenlemesi de yine yönetmelikle değiştirilmiştir. Buna göre değer kaybının, trafik priminde bulunan maddi teminat limitinin % 15’inde fazla olamayacağı ifade edilmiştir. Bu konuda yapılan düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren yapılan poliçelerde geçerli sayılacaktır.

Bununla birlikte, sermaye yeterliği ölçülmesine ilişkin yönetmelik de yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre, bütün branşları kapsayacak şekilde prim artışı riskine yönelik sermaye ayrılması kaldırılmıştır. Ayrıca yazım riski hesaplanırken zorunlu trafik sigortası havuzuna aktarılan primlerin, kapsam dışına alınmasına karar verildi.

Trafik Sigortasına Zam Yapılacak Mı?

Trafikte basamak ve prim ücretlerinde artış yapılabileceğine yönelik beyanat veren Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, Trafik sigortası prim ücretleri için 2018 düzenleme yılı olacağı şeklinde görüş bildirdi ve zam yapılacağının işaretini vermiş oldu.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Marmara Üniversitesi’nde “Türk Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörünün Genel Görünümü” konusunda bir konferans veren Çakırsoy, gazetecilerin sorduğu trafik sigortasında değişiklik olup olmayacağı sorusuna, Türkiye’nin dinamik bir yapısı olduğu için ve maliyetlerin artması sebebiyle mutlaka bir değişiklik ya da artış olacaktır diye cevap verdi.

Sene sonunda katılım sigortacılığının yürürlüğe konulabileceği şeklinde konuşan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, şu anda 7 basamaklı olan sürücü skalasının 17 basamaklı olabileceğini, iyi olan sürücülerin daha fazla ödüllendirilmesi gerektiğini, trafik canavarı olarak nitelediğimiz sürücülerinse daha çok prim ödetilerek cezalandırılabileceğini tartışacaklarını belirtti. Mevcut sistemin kendisini devamlı suretle yenilemek zorunda olduğunu söyledi.

Trafik Sigortasına Zam Yapılacak Mı

Özellikle dini görüşleri sebebiyle sigortacılığa mesafeli yaklaşan, sisteme girmekten çekinen kimselerin, sisteme dahil olmasını ve katılım sigortacılığı esasları içerisinde, dayanışma düşüncesi benimsenerek bu hizmetin piyasada daha çok yer edinmesini beklediğini ifade etmiştir.

Katılımlı emeklilik sisteminin hızlı bir biçimde artış göstereceğini söyleyen Şerif Çakırsoy, faiz olmayan bir finans düzeni içinde yer bulmasını hedef olarak belirledikleri şeklinde beyanda bulunmuştur.

Trafik sigortasına yönelik yapılan düzenlemelerin, ülkemizde yaşanan kazalardaki sürücü hatalarını en aza indirmeye yönelik olduğu açıktır. Dikkatsizce araç kullanan ve trafikte bulunan diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini umursamayan trafik canavarlarının, böyle caydırıcı yaptırımlar sayesinde engellenebilmesi olasılık dahilindedir. Dikkatsiz ve umursamaz davranan kötü sürücülerin, yaptıkları hatalar sonucunda ciddi maddi kayıp yaşayacaklarını bilmeleri, beklide daha dikkatli olmalarının önünü açacaktır. Bununla birlikte, esas mesele, başkalarının yaşam hakkına saygı duyacak şekilde bir bilince ulaştırmaları için verilen eğitimin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğidir.

Bir önceki yazımız olan Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.