Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

2020 Yılı Emeklilik Şartları Nelerdir?

18.02.2020
290

Emekli olma şartları 2020 yılı için düşünüldüğünde, şartların emeklilik türüne göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Prim günleri her emeklilik çeşidinde değişiklik gösterirken, primlerin ödenmesi gerekliliği şartı tüm emekliliklerde aynı kalmaktadır. Emeklilik şartları dikkate alındığında kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve prim günlerini tamamlama, ayrıca Türkiye sınırları içerisinde çalışmış olma şartlarına tabi olduğu görülmektedir. Genel emeklilik şartları, tüm emeklilik türleri için değişiklik gösterir.

4500 Günlük Emeklilikte Şartlar

4500 gün prim ile emeklilik koşulları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sigorta başlangıç zamanının 1999 yılı olması halinde, kişiler 2008 yılına kadar görevde kalmış olmalıdır. Kadınlar için bu görev süresinin tamamlanmasının haricinde 58 yaş şartı aranacaktır. 4500 gün prim ödemesi yapıldıktan sonra, belirtilen 58 yaş şartı karşılanıyorsa, sigortada kalma süresine bakılır. Kişinin, ödenmeyen prim günleri olsa dahi en az 25 yıl sigortalı olarak kalması şartı aranmaktadır. Eğer kadınlar 25 yıl sigortalı olarak kalmışsa, erken emeklilik avantajından da yararlanma hakkı elde edeceklerdir.
 • Sigorta başlangıç zamanı 1999 olan, 2008 yılına kadar işte kalan erkekler için yaş sınırı 60 olarak belirlenmiştir. Erkekler için 4500 gün prim ödeme, en az 25 yıl sigortalı kalma ve 60 yaşını doldurmuş olma şartlarının sağlanması durumunda emeklilik mümkün olacaktır.

Kadınlar İçin 4500 Gün Prim Ödemesi İle Emekli Olma Koşulları

4500 günlük emeklilik şartları kadınlar için değerlendirildiğinde  şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

 • Kadınlarda yaş sınırı, işe girme zamanına göre değişiklik göstermektedir.
 • Nisan 2002 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında sigorta başlangıcının yapılması halinde kişiler 52 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mayıs 2005 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıç zamanına sahip kişiler 54 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mayıs 2008 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapılmış kişiler 56 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • 2011 yılı ve sonrasında sigorta başlangıcı yapılmış kadınlar 58 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Erkekler 4500 Gün Prim Ödemesi İle Emekli Olma Koşulları

4500 günlük prim ödemesi ile erkeklerin emekli olması şu şartlara bağlanmaktadır:

 • Nisan 2002 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında sigorta başlangıcının yapılması halinde kişiler 56 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mayıs 2005 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıç zamanına sahip kişiler 57 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mayıs 2008 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapılmış kişiler 58 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • 2011- 2014 yılları arasında sigorta başlangıcı yapılmış erkekler 59 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • 2014 yılı sonrasındaki sigorta girişlerinde 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olunabilmektedir.

Erkeklerin 3600 Gün Prim Ödeyerek Emekli Olması

Erkekler için 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak, işe giriş tarihlerine göre karar verilen bir durumdur. Bu haktan yalnızca 1999 Eylül tarihinde işe girişi belgelenebilen kişiler yararlanabilmektedir. Sigorta girişi ve işe başlangıcı bu tarihin sonrasında yapılan erkekler, 3600 gün prim ödeyerek emekli olma şansını elde edememektedir. Sigorta giriş tarihi şartının karşılanması durumunda, işte kalma süresine, dolayısıyla sigorta sistemine dahil kalma süresine bakılır. Kişilerin en az 15 yıl süre ile sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. 3600 gün prim ödeyerek bu şartları karşılayan kişiler erken emeklilik avantajından yararlanabilmektedir. Bunun yanında devlet eliyle borçlanma imkanından da yararlanılabilir. Bu kapsamda 3600 günlük emeklilik başvurusu için gerekli şartlar sağlanıyor, ancak prim günü eksik kalıyorsa, primler borçlanma ile kapatılabilmektedir.

Kadınların 3600 Gün Prim Ödeyerek Emekli Olması

Kadınlarda 3600 günle emeklilik şartları, erkekler kadar katı kurallara bağlı değildir. Kadınlar için bu erken emeklilik durumu, işe giriş tarihine göre verilmez. Kadınların, belirtilen şartlara ek olarak taşımaları gereken yaş şartı, giriş tarihine göre işler. Bu kapsamda yaş şartı şu şekilde açıklanabilir:

 • Nisan 2002 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında sigorta başlangıcının yapılması halinde kişiler 52 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mayıs 2005 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıç zamanına sahip kişiler 54 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mayıs 2008 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapılmış kişiler 56 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • 2011 yılı ve sonrasında sigorta başlangıcı yapılmış kadınlar 58 yaşını doldurmuş olmalıdır.

SGK Kısmi Emeklilikte Şartlar

Kısmi emeklilik uygulamasıyla emekli olmak, 7200 standart prim gününün karşılanamaması durumunda ortaya çıkacak bir durumdur. 2018 yılı sonrasında tam emeklilik için şartlar 7200 prim gününün tamamlanması olduğundan, kişiler için bu prim günlerinin tamamlanamaması durumu doğmuştur. Prim günlerini tamamlayamayan kişiler, kısmi emekliliği kullanarak emekli olabilmektedir.

Bu prim miktarının ödenememesinde kişiler, emekli olmak istiyorlarsa belirli emeklilik prim sınırlarını geçmiş olmalıdır. Bu sınırlar 3600 ve 4500 günlük emekliliklerdir. Bu sınırlar geçilmemiş, kişinin prim günü sayısı 4500 günün altında kalmışsa, kişiler düşük prim ödemesi ile en az 3600 güne tamamlanarak kısmi olarak emekli edilir.

İşe giriş tarihleri ve sigorta başlangıçları, kısmi emeklilik şartları üzerinde etkilidir. Kısmi emeklilik, kişilerin emeklilik prim günlerinin en az 3600’e tamamlanmasını kapsar. Bu nedenle kişilerin hesaplanan prim günleri eğer 1999 öncesinde girişleri varsa, 3600 gün emeklilik şartlarına göre işler. Eğer ileri tarihlerde işe giriş yapılmışsa, primlerin yaşa ek olarak 4500 güne tamamlanması söz konusu olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Youtube Para Kazanma , Youtube Nasıl Para Kazanılır ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.