Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kasko Sigortası Manevi Tazminatı Karşılar Mı?

21.12.2017
1.559

Kasko, araç sahibine aracının herhangi bir nedenle hasara uğraması durumunda bütün zararlarını karşılama (tazmin etme) yükümlülüğünü sigorta şirketine devretmesi anlamına gelir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi hasarlı araç sahibinin aracındaki hasarın oranına bakılmaksızın bütün kabahatlerinin sigorta şirketi tarafından ödeneceği sonucuna varılmaktadır ki günümüzde kaza sonrası kaskolu araçları sigorta kapsamına almayan sigorta acentesi yok gibidir.

Bunun dışında önemli bir diğer ayrıntı da vardır ki kazada meydana gelen manevi zararların karşılanması ise kime aittir? Herkes kendi SSK güvencesi ile mi masraflarını kendisi karşılamalıdır yoksa kasko sigortası mı karşılamalıdır? Bu soru sürekli gündemde kalmaya devam etmiştir bir dönem… Özellikle konunun Yargıtay’a kadar taşındığı da düşünülürse aslında bu konunun gidişatının ne denli önemli olduğu ve sigortada manevi tazminat yükümlülüğünün kimde olduğunun tespit edilmesi herkesi ilgilendiren konular arasında gelir.

KASKO SİGORTASININ KAPSAMI

Manevi tazminlerin (zararların) karşılanması konusunu pekiştirmek adına öncelikle sigorta şirketlerinin düzenlediği kasko sigortasının neleri kapsadığına göz atmak gerekir. Kasgo sigorta acenteleri tarafından İş Hukuku bağlamında özel hukukun bir kolu olarak sigortacılık işlemlerine yönelik kasko sigortasının kapsamı anayasada açıkça belirlenmiştir.Buna göre kasko sigortasının kapsamı şu şekildedir: “Ferdî kazalardan kaynaklanan hasarlar ile deprem, yangın, sel ve taşkın gibi önüne geçilemeyen doğal afet hallerinde sigorta acentesi sigortalının haklarını ödemekle yükümlüdür”. Bu da sigorta şirketinin aracın fiziksel anlamda aldığı bütün hasarları kasko sigortası neleri karşılar açısından karşılamakla yükümlü olduğunu açık olarak dile getirmektedir. Bir diğer nokta da söz konusu unsurların yaklaşım tarzı olarak ortaya koymuş oldukları özellikler bakımından kasko sigortasının manevi zararları da karşılayıp karşılamadığı yönünde bütünleşmektedir. Kasko sigortalısı, yine aracında bulunan fiziksel zararların yanında yaralanmalardan kaynaklanan hastane masrafları, ilaç masrafları vs. durumlarına karşı sigortadan tazminat alınıp alınamayacağı üzerinde durmaktadır. Bu konuda da son sözü Yargıtay söylemiştir.

Buna göre, kasko sigorta acentesiyle mükellef araç sahibi arasında sözleşmede manevi tazminatları da karşılayacağı beyan edilmişse yine sigorta acentesi manevi tazminatları da karşılamakla yükümlüdür olarak belirtilmektedir. Bu durum da durumun araç sahibinin poliçesinde manevi tazminatı da kapsayıp kapsamadığını beyan etmesiyle ilgili bir durumdur. Bu durumda sigorta şirketinin eğer beyan yoksa ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KASKO SİGORTASI YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

Kasko Sigortası yaptırırken genellikle ilk dikkat ettiğimiz unsur fiyatlama oluyor. Fiyat uygun olan sigortaları daha fazla tercih ediyoruz fakat bu kasko sigortalarının neyi kapsayıp neyi kapsamadığı hakkındaki yönerge ve sözleşmeleri malesef okumuyoruz. Bir kasko sigortası yaptırmadan önce yapmamız gereken araştırmalardan birtanesi mutlaka kasko sigortasına ait fiyat ve içerik bilgisidir. Kimi kasgo sigortası maddi ve manevi tüm olasıkları karşılarken bazı kasko sigortaları sadece maddi sigortaları karşılamaktadır. Kasko sigortaları her yıl güncellenmekte ve farklı fiyatlar ile karşımıza çıkmaktadır. Kasko sigortanızı bir sigorta şirketi aracılığı ile alıyorsanız isteklerinizi iletmeli ve size uygun kasko sigortasını satın almalısınız. Almış olduğunuz veya alacak olduğunuz kasko sigorta poliçesinin evraklarını incelemeli ve maddelerde belirtilen karşılama tutarlarını değerlendirmelisiniz. Her kasko sigortası , poliçesi aynı özelliklere sahip değildir. Genellikle tam kapsamlı kasko sigorta poliçeleri diğer kasko sigortalarına göre fiyat olarak daha pahalı olmaktadır. Pahalı olması ile birlikte hastane masraflarına yol yardımına hatta aracınızda yıllık ön cam değişimini bile kapsam altına alabilmektedir.

YARGITAY KARARLARINA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT

Kasko sigortasına yönelik olarak özellikle manevi tazminatların da karşılanıp karşılanmayacağı sorunu sürekli gündemi meşgul etmekteydi. Bu durumda yüksek yargı organı olarak Yargıtay devreye girerek konuya tamamen açıklık getirmiştir. Buna göre eğer poliçede sigortalı ile sigortacı arasında ek bir sözleşme olarak manevi tazminatların da karşılanması talebi varsa bu durumda manevi tazminat karşılanmaktadır. Eğer yoksa bu durumda kesinlikle sigorta şirketinin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Sigorta gerekli mi açısından da bu konunun irdelenmesi gerekir. Manevi zararların da karşılanması açısından kasko sigortasının önemi daha açık bir biçimde anlaşılan konular arasında gelmektedir. Bu da yine söz konusu soruna yönelik olarak kişilerin bilmeleri gereken kıstasları net bir biçimde ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.

Yargıtay kararından yola çıkarak söz konusu sigortadan manevi tazminat almak için prosedür üzerinde durulması elzemdir. Bu sayede konunun netliğe kavuşturulmuş olması mümkün hale gelir. Yargıtay tarafından verilen bu uzlaştırıcı kararla, manevi tazminat talebinde bulunup bulunulmayacağının önceden poliçe akdinde belirtilmesi gerekmektedir. Eğer belirtilmediğinde kişinin hiçbir şekilde bir hak iddiasında bulunması beklenemez. Bu noktada da devreye kişinin kendi sağlık sigortası veya yeşil kart işlemleri girerek manevi tazminatı karşılayabilmektedir. Bütün bu unsurlar bakımından düşünüldüğünde araçlardaki maddi tazminatların karşılanmasının ardından manevi tazminatlarının da karşılanmasına yönelik sunulan direktifler tamamen karşılıklı fesih işlemine dayanmaktadır. Bu da sık sık sorulan manevi tazminat işleminin kasko sigortasının kapsamına dahil olup olmadığı sorusuna net bir yanıt vermesi adına oldukça önde gelen bir konuyu oluşturur.

MANEVİ TAZMİNAT VE SİGORTA ACENTELERİ

Sonuç itibariyle kasko sigorta işlemleri yapılırken kişinin olası bir hasar durumunda manevi zararlarının da karşılanmasını istiyorsa bu durumda bunu poliçesinde açıkça beyan etmek durumundadır. Bu beyanatla prim ödemeleri yeniden şekillenerek manevi tazminatın da farkı alınacaktır. Bu durumda da bireyin başlı başına oluşturduğu bu sistemle birbirinden ayrılan maddi tazminat ve manevi tazminat sürecinin daha rahat bir biçimde anlaşılabilmesi mümkün olmaktadır. Kasko sigortalısının tüm zararlarını karşılatmada sigorta acentesine vereceği beyanlar tamamen hukuksal olarak çeşitli hasar durumlarında karşılaşılacağı için aksi işlemlere karşı hiçbir hukuki işlem mümkün olmayacaktır. Bunun için poliçede mutlaka ama mutlaka bu konunun da aydınlatılması gerekerek konuya bu yönden yaklaşmak son derece önemlidir. Kasko sigortası görüldüğü üzere sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da kişilere tam bir güvenlik, teminat ve menfaat sağladığından dolayı kaskosuz araçların muhakkak kasko sigortası yaptırmaları hem can hem de mal güvenliği açısından önemlidir. Bu avantajları da düşünüldüğünde kasko sigorta işlemlerinin ne denli önemli olduğu bir kere daha kesin bir şekilde anlaşılabilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Kasko Sigortası Karşı Tarafın Masrafını Öder Mi? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.