Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Enflasyon Nedir? Enflasyonun Yükselirse Ne Olur?

30.12.2016
1.660

Devaluasyon Deflasyon Enflasyon Nedir

Enflasyonu fiyatlar genel düzeyinde sürekli ve hızlı bir şekilde yükselme olarak tanımlamak mümkündür. fiyatlar genel düzeyinde yaşanan sürekli artış sürecinin yanı sıra paranın değerinin sürekli bir şekilde düşmesini de ifade etmektedir. Enflasyon ekonomide ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Enflasyon ekonominin bozulmasına ve sorunların artmasına neden olabilmektedir.

Enflasyon, ortaya çıkışına göre iki çeşittir:

 1. Talep enflasyonu
 2. Maliyet enflasyonu

Talep Enflasyonu

Üretilen malların ve hizmetlerin tüketici talebini karşılayamadığında talep artışından dolayı fiyatlarda artmaya başlar. Talep enflasyonu sorunu toplam talebi azaltmak veya üretimi artırmak için tedbirler alınarak çözülebilir.

Maliyet Enflasyonu

Herhangi bir sebeple üretimde kullanılan kaynaklardaki fiyat artışları üretimde maliyetlerin yükselmesine, maliyetlerin yükselmesi ise ürün fiyatlarının da artışına sebep olacaktır. Dolayısıyla fiyat artışları beraberinde toplam talebin azalmasına sebep olmaktadır. Talep düşüşü de piyasalarda durgunluğa yol açar. Ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı zamanda yaşanmasına stagflasyon denir. Maliyet enflasyonu genel olarak ithalatı yüksek olan ülkelerde görülür.

enflasyon nedir

Enflasyonun Nedenleri

 Ekonomide enflasyon istenilmeyen bir olgudur. Nüfusu fazla ve kaynakları kıt ülkelerde daha sık gözükmektedir. Çünkü kıt kaynakların fazla olan tüketiciye paylaştırılması büyük bir sorundur. Enflasyon ile mücadelede başarı olabilmek için, enflasyonun nedenlerini bilmek gerekir.

Enflasyonun Nedenleri:

 • Dış piyasalardan karşılıksız olarak ülkeye giren para, döviz ve altın miktarının artması
 • Ülkenin toplam harcamalarının toplam gelirden fazla olması
 • Çeşitli nedenlerle üretim miktarının azalması
 • Üretim faktörlerindeki fiyatlardaki artışın fazla olması
 • Para arzının artmış olması
 • Teknolojideki yenilikler ile yapısal bozukluk veya yetersizlik

Enflasyonun Sonuçları

Hızlı gerçekleşen fiyat artışları tüketiciyi ihtiyaçlarını karşılamaktan, üreticiyi de elde edeceği kazançtan mahrum etmektedir. Tüketicinin alacağı ürün fiyatları artarken, geliri düşer.

Enflasyonun Ekonomik Sonuçları Nelerdir:

 • Üretim yapmak eski cazibesini yitirir. Üreticiler ellerinde bulunan fazla nakdi kolay para kazanma amacı doğrultusunda döviz, altın ve gayrimenkule yatırırlar. Bu durum finans piyasalarında dalgalanmaya neden olur.
 • Paradan kaçış durumu ile ürüne hücum durumu olduğundan üretim, ülkede iç tüketime cevap veremeyecek aşamaya geldiği için ihracat gelirleri düşer.
 • Bütçe açığı çok daha fazla artacağında dış borçlanma da artacaktır.

Enflasyon Nedir

Enflasyonun Sosyal Sonuçları Nelerdir:

 • Refah düzeyi düşer.
 • Ücret ve maaşlarda artış yapılamaz.
 • Bu sonuçlar doğrultusunda toplumda gelir dağılımı bozulmuş, sosyal adaletten ve eşitlikten uzaklaşmış, sağlıksız ve huzursuz bir toplum oluşmaya başlar.

Mutlaka Okuyun : Yıllara Göre Enflasyon Oranları Nasıl Değişti?

Enflasyonla Mücadele Yolları Nelerdir?

 Enflasyonun önlenebilmesi için ilk önce enflasyon ne demek bilmek ve sebep olan yapısal sorunlarında çözülmesi gerekir. Bunun için ise devlet ile beraber firmaların ve tüketicilerin de kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri büyük önem kazanmaktadır.

Devletin Görevleri

 • Gelirler ile giderler arasındaki farkın fazla olmamasına dikkat edilmeli
 • Uygun ve etkili para politikası izlenmeli
 • Devlet kurumlarının zararları hazineden karşılanmamalı
 • Gereksiz personel çalıştırılmamalı
 • Döviz darboğazına düşülmemeli ve ihracatı artırmak hedefiyle devalüasyona gidilmemeli
 • Devlet harcamalarının gereksiz yere artırılmaması

Firmaların Görevleri

 • Verim artırıcı tedbirler alınmalı ve aşırı derecede kar yapılmamalı
 • Ücrette artışlar, üretimdeki ve verimdeki artışların oranında yapılmalı
 • Vergiler gerçeği yansıtmalı ve tam zamanında ödenmeli
 • Rekabete ayak uydurmalı
 • Verimsiz yatırımlara yer verilmemeli

Tüketicilerin Görevleri

 • Gelir ve gider dengesi sağlanmalı, aşırı ve gösterişe yönelik tüketime gidilmemeli
 • Bilinçli tüketici olmalı, doğru ve verimli alış veriş kurallarına uyulmalı
 • Tasarruflarını artırmaya çalışmalı

Enflasyon oranı çeşitli ürünlerin fiyatlarının aylık değişimleri temel alınarak hesaplanır. Sonraki ay yine aynı ürünlerin fiyat değişimleri kendisinden önceki ay ile karşılaştırılarak tekrar hesaplanır.

Türkiye’de en çok kullanılan ürün fiyatı endeksleri ise TÜFE, ÜFE ve TEFE’dir.

Bir önceki yazımız olan Otomatik Ödeme Talimatı Nedir ? Otomatik Ödeme Talimatı Nasıl Verilir ? başlıklı makalemizde Ödeme talimatı nedir, otomatik ödeme ve Otomatik ödeme talimatı hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.