G-00RJKRKGGQ
Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir

31.10.2017
306

Kasko sigortası, sigorta ettirenin vefat ya da yaralanma dışında oluşabilecek araçta meydana gelme ihtimali bulunan aracın yanma ihtimali, çalınma ihtimali, çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda, sürücünün başka araca çarpma olasılığı, başka sürücünün araca çarpması gibi irade dışı meydana gelecek olan risklerin belli bir ücret karşılığında isteğe bağlı olan sigorta ettirme işlemidir. Kasko bir nevi kişinin kendi aracında oluşabilecek değer kayıplarını garanti altına almayı hedeflemektedir. Teknolojinin gelişmesi otomotiv sektörünü de canlandırmakta, çok lüks, konforlu ve yüksek fiyatlı araçların piyasada olmasını sağlamaktadır. Araç fiyatlarının yüksek meblağlar içermesi bunların teminat altına alınmasını gündeme getirmektedir. Trafik sigortası ya da zorunlu trafik sigortasından farklı şartları bulunan kasko sigortası en önemli farklılık olarak isteğe bağlı şekilde yapılmasıdır. Ayrıca zorunlu trafik sigortasında, araç sürücüsünün sebep olduğu karşı taraftaki hasarlar giderilmektedir. Kişinin maddi hasarları yaptırmış ise zorunlu olmayan kasko sigortası ile giderilmektedir. Kasko sigortası genel itibariyle poliçesi yüksek çıkan sigortalardır. Bu durum zorunlu trafik sigortasında yaralanma, ölüm gibi durumlarda meydana gelen sınırlı riskler korunmakta iken kasko sigortasında çok geniş yelpazedeki riskler teminat altına alınması işleminden kaynaklanmaktadır. Kasko sigortası sigorta şirketi ya da sigorta acentasında yetkili kişilerce gerçekleşmekte ve yıllık olarak yapılan poliçeler peşin ya da taksitler halinde ödenebilmektedir. Zorunlu sigorta yapılmaksızın trafiğe çıkmak mümkün olmadığı halde kasko yapılmadan trafiğe çıkmak mümkündür ancak risk içermektedir. Kasko sigortası ile gerçekleşecek hasarların tazmini sigorta poliçesindeki yapılan koşullara göre gerçekleşmektedir. Sigorta ettirenin bu hususta klozları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir.

Araç kasko şartları genel ve özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kasko Genel şartları, araca ait kanun tarafından belirtilen kriterler ışığında oluşturulmuş isteğe bağlı sigorta şartlarına kasko genel şartları denir. Kasko özel şartları, sigorta ettirenin arzu ve isteğine aynı zamanda sigorta şirketine göre değişiklik arz eden sigorta şartları olarak tanımlanmaktadır. Kasko genel şartları yasal olarak 1994 tarihindeki yasal düzenleme ile düzenlenmiştir. 2013 yılında ise bu yasal düzenleme revize edilmiştir.

Kasko genel şartları içerisinde; sigorta ettirenin sigorta yaptırmak istediği araç sigortanın konusu, kasko sigortasının kaplayacağı coğrafi sınır, sigortanın kapsamı yani içeriği, bazı zararların sigorta teminatı dışında kalması ve bu zararların ismen belirtilmesi, muafiyet durumları, belli kişilerce aracın kullanılması gibi durumlarda gerçekleşecek hasarlar için özel sigorta teminatları, sigorta poliçesinde yer alması gereken sigorta başlama ve bitiş anı, rizikonun gerçekleşmesi durumunda gerçekleşen hasarlar ve bunun sonucunda ödenecek tazminatlar, dava durumlarında davanın açılacağı yetkili mahkeme ve tahkim, alanında uzman bir sigorta eksperinin atanması durumları kasko sigortası genel şartlarını oluşturmaktadır.

Kasko Şartları Nelerdir?

Karayolu Araçlarının Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Araç kasko şartları nelerdir? sigorta ettirenlerin merak ettiği bir sorun olmaktadır. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık ve Emeklilik Mevzuatı kapsamında 1.04.2013 tarihinde Kasko sigortasının genel şartları dört kategori içerisinde düzenlenmiştir. Bunlar, dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko şeklinde olmaktadır.

Kasko Genel Şartları Nelerdir?

Kasko genel şartları 2013 yılındaki güncel yasal düzenleme ile poliçede bulunması zorunlu şartlar genel olarak sigortanın kapsamı, sigortada hasar ve tazminat ve çeşitli hükümler şeklindedir.

Sigortanın Kapsamı: sigortanın konusu ve riskler bu kapsamda ele alınmaktadır. Sigortanın konusu birtakım olası rizikoların gerçekleşmesi durumunda sigorta ettirenin garanti altına alınacak maddi zararlar sigorta konusunu oluşturmaktadır. Olası riziko olarak; aracın bir başka motorlu ya da motorsuz araçla çarpışması durumu, sigorta ettirenin iradesi dışında araç üzerinde meydana gelen harici çarpma, düşme gibi kazaya yol açıcı risk faktörleri, üçüncü kişilerin yol açacakları risk faktörleri, sigorta ettirilecek aracın yanma riski, araç oto aksesuarlarının çalınma ve çalınma teşebbüsü olası risk kapsamında belirtilmiştir. Bu rizikoların kapsama garantisi olarak dört türlü sınıflandırma yapılmaktadır.

Dar kasko; kaskonun teminat içerisinde tamamının alınmadığı bir kısmıyla yetinildiği kasko türüdür.

Kasko; yasal düzenlemede belirtilen gerçekleşecek rizikoların tamamının kapsadığı sigorta türüdür.

Genişletilmiş kasko; yasal düzenlemedeki rizikoların tamamını kapsamakla birlikte poliçeye ilave edilecek ek sözleşmeler ile belirlenen teminat gruplarından yalnızca bir kısmının içermiş olduğu kasko çeşididir.

Tam Kasko; yasal düzenlemedeki teminatlar ile poliçeye ilave edilecek ek sözleşmeler ile belirlenecek risk faktörleri için teminat gruplarının tamamını içine alan kaskoya denilmektedir.

Sigorta poliçesi içeriğindeki teminat grubunun hangisini içermekte ise bunun isminin mutlaka 16 punto olması gerekmektedir. Sigortanın kapsamı olarak Türkiye sınırları geçerli olacağı genel şartlar içerisindedir.

Sigortada hasar ve tazminat: Sigorta poliçesinde gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigortalı ve Sigorta Ettirenin sorumlulukları bu kısım altında yer almaktadır. Burada hem sigorta ettiren hem de sigortacı riziko gerçekleşirse bazı görevleri yerine getirmelidir. Bu görevler yapılmazsa tazminat alınması da mümkün olmamaktadır. Riziko sonrası bildirimin yapılma süresi, hasarın ne kadar olduğunun tespit edilmesi, sigorta bedelinin ne kadar olduğu, tazminat miktarının ne kadar olduğu ve ödenmesi durumları poliçede bulunması gerekli genel şartlardır.

Çeşitli hükümler kısmında; sigortacının sorumluluk başlangıcı, poliçede belirtilen primlerin ödenmesi, sigorta ettiren kişinin değişmesi, herhangi bir uyuşmazlıkta dava açılacak mahkeme ve tahkim, zamanaşımı ve eksper atanması bu kısımda yer alması gerekli genel şartlardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.