Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur 2020

20.01.2020
570

Zorunlu Deprem Sigortası

Konut deprem sigortası zorunlu bir sigortadır. DASK, zorunlu deprem sigortası deprem soncunda meydana gelen yangın, infilak, yer kayması gibi doğa olaylarının sebep olacağı maddi zararları sigorta poliçesinde belirlenen limitler dahilinde nakit olarak karşılamaktadır. Bu sebeple konut deprem sigortası zorunlu mudur sorusuna cevap evettir. Dask zorunlu bir sigortadır. Binanız kısmen ya da tamamen zarar görse de teminat altına alınmış olur. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanlar konut kredisi, konut yapma yardımı ve depremden ötürü binanın hasar görmesi durumunda devletin sunduğu yardımlardan faydalanamaz. Dolayısı ile tüm masrafları kendisi karşılar. Dask sigortalının bütçesini korur. Ayrıca zorunlu deprem sigortası yaptırmayanların evine elektrik, su, doğal gaz bağlanmıyor. Bu bağlatma işlemlerini yaptırmak için ilgili kuruluşa gidildiğinde kuruluş dask sigortası yaptırdığınıza dair belge istiyor. Belge sunulmadığı takdirde ise bu işlemleri gerçekleştirmiyor. Bir ek olarak da evinizi risklere karşı korumanız açısından konut sigortanızı ancak deprem sigortanız varsa yaptırabilirsiniz. Konut sigortası evinizi ve eşyalarınız yangın, hırsızlık ve benzerine karşı korur. Bu korumadan yararlanmak için öncelikle deprem sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur

2020 Yılında sigorta şirketlerininde anlaşması doğrultusunda zorunlu hale gelmiştir deprem sigortası, Lakin internet’te arattırılan en çok soru ise konut deprem sigortası zorunlu mudur oluyor. Sigortacılar ve emlakcılar arasındaki terim ise DASK olarak geçmektedir.

DASK’ın Amacı Nedir?

DASK’ın amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1) Bütün yapıları depreme karşı koruma altına almak,

2) Mali hasarların yükünü azaltarak paylaşmak,

3) Devletin, deprem sebebi ile oluşacak giderlerini azaltmak ve gelecekte zamanlarda oluşacak hasarları için belli bir para havuzu oluşturmak.

4) Ülkemizde sağlıklı bir yapılaşmaya katkıda bulunmak.

5) Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Konut Sigortasının Kapsadığı ve Kapsamadığı Teminatlar

Konutlar için deprem sigortası yaptıranların depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılanmaktadır. Bazı durumlarda oluşan zarar teminat kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu durumlar; Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kiradan mahrum kalma, alternatif ikametgah ve iş yeri zararları, maddi sorumluluklar ve benzeri gibi başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,

Zorunlu derem sigortası genel olarak belediye sınırları içinde olan meskenlere yönelik bir sigortadır. 6305 sayılı afet sigortaları kanunu gereği bazı binalar güvence altındadır. Bunlar;

1- Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar,

2- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamını dahilinde bulunan bağımsız bölümler,

3- Bu tür binaların içinde olan ve ticarethane, büro ve benzeri amaç ile kullanılan bağımsız bölümler,

4- Doğal afetler sebebi ile devlet tarafından yaptırılan yapılar

5- Devlet tarafından verilen krediler ile yapılan meskenler güvence altındadır.

Ayrıca kat irtifakı tesis edilen binalarda, tapuda henüz cinsi belirlenmemiş ve tapu da arsa ve benzeri olarak görünen binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri bu kapsama dahil edilir.

Deprem Sigortası fiyatları binanın bulunduğu ile ilçeye, bucağa, köye, binanın yapı tarzına, inşa yılına, dairenin yüz ölçümüne, yenileme bilgisine göre değişiklik göstermektedir. Ödenecek olan prim bir depremin ardından alınabilecek sigorta ödemesinin en yüksek bedeli olarak hesaplanır. Belirlenen teminat tutarı tarife ile çarpılarak deprem sigortası fiyatı belirlenir. Peki fiyatlar kısmına geçmeden önce DASK zorunlu mu diye merak edenler için evet zorunlu bir hale getirildi

 Deprem Sigortası Fiyatlarını Belirleyen Faktörler

Deprem Sigortası fiyatları

– Bulunduğunuz bölgesinin deprem risk derecelendirmesi.

– Konutunuzun yapı tarzı. ( Çelik, betonarme, karkas yapılar vs )

– Konutunuz toplam yüz ölçümü.

– Konutunuzun yapılış tarihi.

– Yenileme indirimleri deprem sigortası primini belirleyen faktörlerdendir.

Zorunlu deprem sigortası tazminatları tutarın kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasının ardından en geç 1 ay içinde yapılmaktadır. Kat maliki ya da intifa hakkı sahibi binanın bağımsız bölümlerinin taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyecek şekilde tadil etmemelidir. Ve bu tür tedbirleri almalıdır. Malik ya da intifa hakkına sahip olan kimse taşıyıcı sistemi olumsuz etkileyecek tadilat yaparsa bu tadilatın tespiti durumunda tazminat alma hakkı sona erer. Aslında buradan şunu da anlamamız gerekir ki herkesin sorduğu ve araştırdığı konu konut deprem sigortası zorunlu mudur sorusuna da en mantıklı cevabı vermiş olduk.

Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenen DASK kar amacı gütmez. İşlerini sigorta tekniklerine uygun bir şekilde 7 kişilik bir heyet ile yönetir. Deprem sonrası oluşacak zararlar için bir havuz oluşturmak niyeti ile hareket eden Doğal afet sigortalar kurumu topluma sigorta bilincini kazandırmayı amaçlar. Depremden sonra hasarı bildirmek için 15 gün içinde dask’ a haber verilir. Dask görevlileri binaya bakmak ve zararı azaltmak için gelmektedir. Dask’ ın istediği belge ve bilgileri geciktirmeden zamanında kuruma iletmelisiniz. Zararın tahmini miktarını belirten bildirim evrağını da kuruma zamanında vermelisiniz. Binaya ait başka sigorta deprem teminatları da bulunuyorsa bunları da DASK’ a bildirmelisiniz.

Zorunlu deprem sigortası ile sosyal hayatınızı güvence altına alarak ister oturulmayacak durumda olsun ister az zarar görmüş olsun tüm yapılarınızı mali külfete katlanmadan yaşamınızın normal haline dönebileceksiniz. Depremler ülkemizde son 60 yıl içinde sıkça gündeme gelmektedir. Neredeyse ülkemizin tamamı deprem bölgesidir. Ayrıca deprem sadece olduğu yeri değil tüm ülkeyi ekonomik ve sosyal olarak sarsan bir afettir. Zorunlu deprem sigortası ile kendimiz güvende kalırken bir havuz içinde ülke içinde para biriktirilir. Deprem sonrası ihtiyaç sahiplerinin garantisi olan bu sigorta ile bizim yaşadığımız yer olmasa dahi ülkemize ve milletimize katkı sağlayabilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan Özel Sağlık Sigortası Bekleme Süresi Nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.