G-00RJKRKGGQ
Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Özel Sağlık Sigortası Doğum Masraflarını Karşılar Mı?

12.05.2018
243

Poliçede adı belirtilen sigortalının hastalık ve kaza nedeniyle oluşacak sağlık harcamalarını güvence altına alan özel sağlık sigortası hizmetleri farklı kurumların içeriklerine özel olarak hazırlanır. Sağlık poliçeleri 1 yıllık olarak düzenlenir. Bu aşamada sigortanın sorumluluğu; başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, onaylanması ve sigorta priminin düzenli ödenmesi halinde poliçe tarihi itibariyle başlar.

Özel Sağlık Sigortası Acil Hizmetleri

Özel Sağlık Sigortası Acil Hizmetleri İçine Girenler

Acil hizmetlerin tanımı sigorta şirketleri arasında değişiklik gösterse de sağlık sigortası masrafları karşılar mı sorusunun cevabı acil hizmetlerin poliçeye dahil olup olmadığına göre verilir. Genel olarak bakıldığında acil kavramı; ani bir hastalık, kaza veya yaralanma gibi nedenlerle sağlık kurumunun acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlar olarak algılanır.

Alternatif tedavi yöntemlerinin masraflarının poliçe kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ise tamamen kurum ve sigortalı arasında yapılan sözleşmeye bağlıdır. Standart bir paket yerine limitsiz poliçe düzenleyenler veya poliçesinde ilave teminatlar ödeyerek belli hizmet gruplarını da kapsam içine sokanlar kendi tercihlerine uygun olarak değerlendirilirler. Bu aşamada poliçeyi onaylamadan önce özel sağlık sigortası neleri kapsar konusunda kapsamlı bir araştırma yapılması ve gerekli görülmesi halinde hizmet veren acenteden bilgi alınması uygun olacaktır.

Anlaşmalı Kurum ve Doktor Ne Anlama Gelir?

Özel sağlık sigortası hizmeti veren kurumların müşteri çeşitliliklerine ve gelen taleplere uygun olarak anlaşmalı oldukları kurum ve hekimler değişiklik gösterir. Bu alanda geniş seçenekler poliçe primleri üzerinde etki gösterir. Poliçe sahibi müşterilere hizmet verecek olan ve sigortacı ile anlaşması bulunan; hastane, eczane, poliklinik, özel muayenehane ve tanı merkezi listesi sözleşme yapıldığı esnada sigortalıya verilir ve detaylar hakkında tüm bilgiler aktarılır.

Bekleme süresi nedir? Sigortalının yatarak tedavi sağlık giderlerinin ve doğum gibi ek teminatların alınmış olan poliçe kapsamında değerlendirilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süreler her kuruma göre farklılık gösterebilir. Poliçe aşamasında her detayın konuşulması ve kafalarda soru işareti kalmaması yıl içinde yaşanacak sorunların baştan kontrol altına alınmasını sağlar. Örnek vermek gerekirse; yeni evlenen ve poliçesine doğum ve gebelik harcamalarını da ekleten bir kadının belirlenen süreyi doldurmadan gebe kalması halinde sigorta masrafları karşılamayacaktır.

Özel sağlık sigortasının geçtiği bölümler, sigortalının ihtiyaçlarının ne oranda karşılandığı, genel ve özel şartların içerikleri bilindiği sürece sigorta yaptırmak isteyen kişiler kendilerinin ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına almış olurlar. Uygulamalar arası farklılıklar yaşansa da genel olarak bakıldığında doğumsal sorunlar kapsam dışı bırakılır. Belirtileri ileri yaşlarda ortaya çıksa bile;

-Kromozom anomalileri,

-Metabolik ve genetik tüm hastalıklar,

-Genetik bozukluklar,

-Gebelik öncesi, gebelik sırasında ve doğumda ortaya çıkabilecek fiziksel sakatlıklar,

-Motor ve mental gelişim bozuklukları doğumsal kusurlar kapsamında değerlendirilir.

Limitsiz olarak düzenlenen sigorta poliçelerinde ilgili kurumlarda yapılan harcamaların tamamı istisnasız olarak sigorta yapan kurum tarafından ödenir. Bu durumda ödenecek prim tutarı da standart bir poliçeye oranla çok daha yüksek olacaktır. Katılım payı ise; sigortalının teminat kapsamında gerçekleşecek masraflara poliçede belirtilen oranda katılması anlamına gelir. Bu oran genel olarak bakıldığında; %80 kurum ve %20 hasta olarak paylaştırılır.

Özel sağlık sigortası doğum masraflarını karşılar mı sorusu ilk defa sigorta yaptıracak ve anne olmak isteyen kadınların en çok merak ettikleri konudur. Standart bir poliçe gebelik süresince yapılan kontrol, muayene ve tetkiklerle, doğum ve yeni doğan masraflarını karşılamaz. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kadınların mevcut poliçelerinde değişikliğe gitmeleri veya yenileme zamanında bu haklardan da faydalanmak istediğini ilgili birime belirtmesi gerekir. Doğum hizmetlerinden yararlanmak için gerekli bekleme süresi hakkında bilgi sahibi olmak gebelik sırasında sorunsuz bir süreç geçirilmesi için çok önemlidir.

Kazanılmış haklar; sigorta şirketleri sağlık poliçesine sahip hastalara belli haklar sunabilirler. Örneğin; bir bebek doğduğu andan itibaren özel sağlık sigortası yaptırılması halinde ömür boyu yenileme hakkı kazanır. Hizmet alınan kurumun değiştirilmesi halinde mevcut sağlık durumu göz önüne alınarak tıbbi risk değerlendirmesi yapılır ve kazanılmış hakların içeriğine ek olarak prim tutarları belirlenir. Kişinin yaş, cinsiyet, meslek ve mevcut sağlık durumu poliçe primlerinin hazırlanması aşamasında önem taşır. Hazırlanmış teklifin sigortalı tarafından kabul edilmesi halinde uzlaşılan konular hastanın hakları olarak değerlendirilir.

Doğum masrafları ilave teminatlarla kapsam içine alınırken, gebelik kontrolleri, doğum süreci ve yeni doğan ilk bakım ve tetkikleri ayrı ayrı kapsam içine alınabilir. Sigorta yaptırmayı düşünen kişilerin öncelikli olarak çevrimiçi hizmetlerden faydalanması, teklifleri incelemesi, karşılaştırması ve değerlendirmesi gerekir. Bu süreç ilgili kişinin ihtiyaçlarına uygun en doğru poliçenin hazırlanmasını sağlar. Örnek vermek gerekirse 0-5 yaş arasındaki bir çocuğun doktora gitme sıklığı göz önüne alınarak ayakta tedavi limitlerinin yüksek tutulması gerekir. Zaman içinde değişen şartlar ve kullanıcı talepleri dikkate alınarak sigorta şirketleri de hizmetlerini yenilemektedir. Özel sağlık sigortası primleri bir masraf olarak görülmemeli, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak yenilenmelidir.

Bir önceki yazımız olan Konut Sigortası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.