Finans Krediler

Trafik Sigortası Dolu Hasarını Karşılar Mı

30.07.2018
252

Araç kullanımının son yıllarda giderek artan sayısına bağlı olarak araç ve yayaların beklenmeyen ve istenmeyen kaza durumlarında gelebilecek hasarlara karşı sigorta sistemi zorunlu olarak yaptırılması gereken bir durum olarak ön plana çıkıyor. Araçların her yıl düzenli bir şekilde araç muayenelerine girmesi ve sigortalarının yaptırılması yetkili makamlarca kontrol ediliyor. Bu durumun araç kullanan sürücüler ve aynı zamanda diğer araç sürücülerinin can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacı ile çıkarılmış bir düzenleme olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle sigorta firmalarının sayısında da son yıllarda oldukça büyük bir artış meydana gelmiştir. Araç sigortalarının yıllık olarak belirlenen miktarları ya peşin ya da her ay ödenecek şekilde taksitlere bölünerek ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Trafik Sigortasında Kazanın Bildirilmesine Yönelik Zaman Aşımı

Sürücülerin trafiğe çıkmaları ile birlikte her an kaza yapma riskleri söz konusudur. Bu nedenle trafik sigortalı araç sistemleri düzenli bir şekilde her araç için uygulanması zorunluluğu söz konusudur. Trafik sigortasının zorunlu olmasının haricinde karşı tarafa verilen hasarların da giderilmesi bakımından büyük bir önemi söz konusudur. Kişilerin karşılaşacağı mal hasarları bu sigorta uygulamaları ile birlikte karşılanır durumdadır. Sürücülerin herhangi bir kaza ile karşılaşma durumlarında kazaları belli bir süre içerisinde bildirme zorunlulukları vardır. Araç sigortasına sahip olan kaza mağduru kişi, kazanın olduğu tarihten 15 gün içerisinde bağlı olduğu sigorta şirketine kaza tutanağını bildirmesi gerekiyor. Kazada zarar gören karşı tarafın ise görmüş olduğu zararların tanzim edilmesine yönelik taleplerini 2 yıl içerisinde ilgili sigorta şirketine bildirmesi gerekiyor.

Trafik Sigortası için Gerekli Olan Hasar Tespiti

Maddi hasara neden olan trafik kazalarında sigortadan zararların giderilmesi için hasar tespitinin çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu nedenle kaza sonrasında hemen yapılması gereken kaza sonrasında araçların konumu ve kusur oranını gösteren kaza tespit tutanağının hazırlanmasıdır. Kaza tespit tutanağının en önemli özelliği sigorta firması tarafından muhatap alınan en önemli belge olmasıdır. Bu nedenle kaza yapan sürücülerin trafik sigortası hasar belirleme tutanağını olduğu gibi belirlemesi ve kaza ile ilgili fotoğrafların çekilmesi tanzim edilecek zarar karşılığı için de oldukça önemlidir.

Dolu Hasarlarında Sigorta Hizmetleri

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan yoğun dolu yağışından sonra birçok araç büyük zararlar gördü. Dolunun şiddeti ve yoğunluğunun yanı sıra iri yapılı olmasından dolayı ortaya çıkan zararlara ait bilançolar oldukça büyük. Bunun üzerine dolunun yol açtığı zararların nasıl tanzim edileceği konusunda büyük bir çelişki ortaya çıkmış ancak devlet konuya el atarak dolu nedeni ile hasar gören araçların zararlarının tanzim edilmesi için sigorta firmalarına gerekli ödemelerin yapılacağını bildirmiştir. Bu nedenle sigorta şirketleri dolu hasarı karşılama konusunda insiyatif alarak dolu yağışında zarar gören araçların sigorta işlemlerini üstlenmiştir. Bunun içinde doludan dolayı zarar görenlerin hasar belirleme konusunda tutacakları tutanakların sigorta firmalarına sunmaları gerekiyor.

Doğal Afetlerin Açmış Olduğu Hasarlar ve Bu Hasarların Giderilmesi

Doğal afetlerin, kişiler ve kurumlar için oluşturmuş olduğu en büyük risk beklenmedik bir anda ve aniden ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle hiç kimse bir kaç dakika sonra nelerin olacağı ya da yaşanacağını bilemediği için çeşitli doğal afetler ile karşı karşıya kalma riski ile yaşıyor. Doğal afetler neticesinde kişilerin can ve mal kayıplarını gidermek ya da en aza indirmek için sigorta firmaları devlet desteklerini alarak bu konularda mağdur olan vatandaşların mal kayıplarını gideriyor. Yaşanılan doğal afetlerden sonra kişiler yaşamış oldukları mağduriyetler için doğal afet hasarı tespit tutanaklarını sigorta firmalarına bildirmeleri gerekiyor. Doğal afet hasar tespitleri diğer sigortacılık hizmetlerine göre sadece fotoğraf ile de yapılabiliyor. Bunun nedeni doğal afetlerin olağan üstü bir durum olmasından dolayı kişilerin işlemlerini kolaylaştırmaktır.

Trafik Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalı Arasındaki Farklar

Trafik sigortalarında sigorta yaptıran kişi sigorta harcını ödeyen kişi olarak biliniyor. Bir başka deyişle sigorta firması ile sözleşme yapan ve primleri ödeme sorumluluğunu üstlenen kişi olarak da biliniyor ve tanımlanıyor. Sigortalı olarak adlandırılan taraf ise ruhsat sahibi olarak biliniyor. Sigorta yaptıran ile sigorta sahibi kişiler aynı kişiler olabileceği gibi aynı zamanda farklı kişilerden de oluşabiliyor. Bu taraflar kişi olabileceği gibi aynı zamanda bir firma da olabilme özellikleri söz konusudur. Sigortalı olarak nitelendirilen taraf herhangi bir mağduriyet anında tüm hasarları teminat altına alınan kişi olarak belirtiliyor. Araç sigortasının yaptırılması yasal bir zorunluluk olarak tüm taşıtlar için gerekli olan bir unsurdur. Taşır sigortası yaptırmayan ve bu şekilde tespit edilen araçların trafikten men edilmesi ve sürücülerine de para cezası verilerek cezalandırılmaları kanun ile sabit bir şekilde uygulanıyor. Bu nedenle tüm araçların sigortalı olup olmadıkları yetkili makamlarca denetlenerek sigorta yaptırmayan kişilerin de bir an önce sigortalı olmalarını sağlayacak zorlamalar söz konusudur. Sigortanın en büyük önemi olası bir kaza anında maddi hasarların çok büyük olmasından dolayı yaşanan maddi kayıpların giderilmesidir.

Bir önceki yazımız olan Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.