Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Konut Sigortası Bina Bedeli Hesaplama Nasıl Yapılır

06.08.2018
733

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası bir konut ve içerisinde yer alan aileyi koruyan en önemli sigortalardan biridir. Konut sigortası ait olduğu evi yıkılma, hırsızlık, terör ve kaza gibi durumlardan korumayı ve güvence altına almayı hedefleyen sigorta türüdür. Konut sigortası ücreti yıllık olarak hesaplanmakta olup ev sahibi bu ücreti aylara bölüp taksitlendirerek ödeyebilir. Konut sigortası ev sahibinin isteği dahilinde her yıl yenilenebilir. Ayrıca uzun yıllar aynı sigorta şirketine bağlı olan ev sahipleri için bazı indirimler de söz konusu olmaktadır. Konut sigortası tarafından güvence altına alınan olaylara bakıldığında evde meydana gelen bu olayların eşyalarda hasar olmadan sonuçlanması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle konut sigortası yapılırken poliçenin hane içerisindeki eşyaları da kapsamasına özen gösterilmelidir. Çok da fazla maliyeti olmayan bu işlemle beraber ev içerisindeki eşyaları da güvence altına almak akıllıca olacaktır. Ek olarak konut sigortasının yapılması için ev sahibi olunması zorunluluğu yoktur. Yani bir evde kiracı olarak bulunan kişi de evini ve içerisindeki eşyalarını teminat altına almak için sigortalayabilir.

Konut Sigortasının Bedeli Neye Göre Değişir?

Konut sigortasının yapılmasındaki asıl amaç, konutta meydana gelen herhangi bir hasar sonucu konut sahibinin zararlarını karşılamaktır. Yani konut sahibini kara geçirmek amacıyla ödenen bir tazminat niteliği taşımamaktadır.

Bina Bedeli Nedir?

Bir binada meydana gelecek bir hasar sonucunda binanın yıkılıp yeniden yapılması dahilince ortaya çıkacak maliyete bina bedeli adı verilmektedir. Bina bedeli hesaplama binanın yaşına, bulunduğu yere ve bazı özelliklerine göre yapılmaktadır. Bunun yanında konutun yıkılması halinde enkazın yerden kaldırılması sırasında tutacak olan masraflar ve binanın yeniden yapılması sürecinde hane sahibi ve ailesinin binanın yeniden yapılması sürecindeki geçici masrafları ve bazı giderleri gibi ek masrafların karşılanması da konut sigortası poliçelerinde yer almaktadır.

Konut Sigortası Bina Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bina bedeli, binanın yapılacağı arsanın değerini muaf tutarak binanın inşaası sırasında meydana gelecek giderlerin toplanması ile hesaplanır. Hasar sonucunda meydana gelen zarar için ödenecek olan tutar, Daha önceden belirlenmiş olan bina bedelini aşamaz.

Eğer ki kısmi hasar söz konusu olursa konut sigortası meydana gelen hasarın tamamını üstlenerek karşılar. Böylece sigorta sahibi hasar sonucunda hiç bir sorunla karşı karşıya kalmak zorunda olmadan bu sorunlardan kurtulur. Ancak binanın tamamı ile hasar görmesi durumunda sigorta sahibine ödenecek olan tutarın sigorta poliçesinde yazan ve geçerli tutar olması beklenmektedir. Ancak sigorta sahibine ödenecek tutar binanın yeniden inşaa edilme bedelinden oluşmaktadır. Sigorta sahibinin bu gibi durumları en iyi şekilde değerlendirip gözden geçirmesi daha sonra hayal kırıklığına uğramaması ve gereksiz prim ödememesi açısından önem taşımaktadır.

Bina sigorta bedelinin hesaplanması Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından binanın brüt metre kare alanı hesaplanarak binanın birim yeniden inşaa maliyetleriyle çarpılması sureti ile yapılır. Arsa maliyetleri ise bu tutarın dışında bırakılır ve hesaplamaya katılmaz.

Eşya Sigortalama Bedelinin Belirlenmesi

Konut sigortasının yapılması sırasında hane içerisindeki eşyaların da sigortalanması halinde bu eşyaların bedelinin belirlenmesi için de bir yol belirlenmiştir. Ev içerisindeki eşyaların değerini belirlerken evde bulunan eşyaların günümüz şartlarındaki fiyatları hesaplanarak yeniden alım değeri düşünülür ve böylece bir bedel belirlenmiş olur. Konut sigortası poliçesinde eşyaların teminatı ” Yeni Değer Esası ” na göre değerlendirilir ve hasar sonucunda giyim ve mefruşat harici hiç bir eşyadan eskime payı düşürülmez.

Konut Sigortasının Teminatları

  1. Konut Sigortası Kapsamındaki Ana Teminatlar

Konut sigortası kapsamında bulunan ana teminatlar farklı sigorta şirketlerinin farklı poliçelerine göre değişiklik göstermekte olup tüm konut sigortası poliçelerinde ortak olarak karşımıza çıkan ana teminat yangın teminatıdır. Yangın, yıldırım ya da infilaktan kaynaklanan hasarlar yangın teminatı ile güvence altına alınmıştır.

  1. Konut Sigortası Kapsamındaki Ek Teminatlar

Lokavt, grev, kargaşalık durumu, terör ya da halk hareketleri sonucu oluşan hasarlar ve kötü niyetli eylemler gibi durumlar sonucu oluşacak her bir hasar için %5′ lik bir muafiyet uygulanarak karşılanır

Sel felaketi ya da su baskını

Sabit ve dik pozisyonda bulunan camların kırılması

Ferdi kazalar

Hırsızlık olayı sonucu çalınacak eşyalar ve haneye verilecek zararlar

Tamir işlemleri ve acil servis iletişim vs. ek yardım hizmetleri

Enflasyondan korunma

Deprem hasarları

Yanardağ püskürmesi

Aile reisliği sorumluluğu

Dahili su tesisatında meydana gelen hasarlar ya da suların açık unutulması sonucu meydana gelen hasarlar

Konuta araç çarpması

Fırtına ve dumandan kaynaklı hasarlar

Kar ağırlığından kaynaklı hasar

Enkaz kaldırma masrafları

Hasar sonrası ikametgâh değişikliği nedeniyle oluşacak hasarlar

Deprem konusundaki önemli bir ayrıntı ise DASK’ tır. Deprem sonucu meydana gelen hasarlar ilk olarak DASK ( zorunlu deprem sigortası ) tarafından karşılanır. Deprem hasarı söz konusu olduğunda DASK poliçesi mevzuatında belirlenen üst limite kadar ödeme yapılır. Daha sonra kalan kısım eğer varsa konut sigortası kapsamındaki poliçe tarafından karşılanır.

Bir önceki yazımız olan Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.