Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Özel Sağlık Sigortası Plastik Cerrahiyi Karşılar Mı?

30.04.2018
533

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası; sigortalanan kişinin hastalıklar ve kaza sonucunda oluşan sağlık giderlerini karşılamak için kendine göre hazırlanmış plana denilmektedir. Özel sağlık sigortası belirlenen limitler, özel ve genel şartlar, daha önceden belirlenmiş riskler karşısında sigortalanan kişiyi korumaktadır. Özel sağlık poliçesinin en önemli hususları genel ve özel şartlarıdır. Kişi bu şartları özen ile incelemeli ve kendine en uygun poliçeyi seçmelidir. Genel şartlar bölümü sigorta şirketleri arasında çok fazla farklılık içermese dahi özel şartlar bölümü oldukça farklı olabilir. Her sigorta şirketi için sunulan özel şartlar farklıdır. Özel sağlık sigortası sigortalıya istediği doktor ve hastaneye gitme tedavi olma özgürlüğü sunar.

Özel sağlık sigortası nedir sorusuna verilecek en basit cevap sigorta şirketlerinin poliçenin kapsamı dahilinde sigortalının hastalanma ya da kaza sonucunda oluşacak ayakta tedavi veya yatarak tedavi masraflarını karşılamayı poliçe kapsamında taahhüt etmesidir denebilir. Ayrıca özel şartlarda belirtilmiş olmasına bağlı olarak bu masrafları Türkiye sınırları içinde ya da Yurt dışında karşılayabilmektedir. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlara ulaşan hastane masraflarını azaltmakta en büyük destekçisidir.

Özel sağlık sigortasının kapsadığı bölümler;

– Ayakta tedavi: doktor muayenesi, ilaç alımları, fizik tedavi hizmeti, röntgenler, tahliller ve benzeri masraflardır.

– Yatarak tedavi: Hastanede kalmayı gerektiren durumlarda ameliyatlarda, kemoterapi, radyoterapi ve benzeri masrafları kapsar.

Özel Sağlık Sigortasının Önemi

Özel sağlık sigortası yaptıranlar bütçesini sarsmadan küçük primler ödeyerek hastalık ya da kaza gibi durumlardan sonra kendisini ve cebini koruma altına almaktadır. Bir kaza sonucu yaralandığınızda, hastalandığınızda, hastaneye yatmanız gerektiğinde ilaç ve tedavi masraflarının tümü bu sigorta poliçesi kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortasında bulunan teminatlar olası risklere karşı maddi açıdan sigortalıyı koruma altına alır. Özel sağlık sigortası primleri bireyin yaşına, cinsiyetine, medeni haline, aile geçmişinde bulunan kalıtsal hastalıklara göre farklı farklı hesaplanmaktadır.

Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın 18 yaşını geçen her birey özel sağlık sigortası yaptırabilmektedir. 18 yaş altındaki çocuklar ise ebeveynleri ile birlikte sigorta poliçesine dahil edilirler. Sigorta poliçelerinde teminat limitleri, sigortalı katılım payı oranları, anlaşmalı olunan hastaneler gibi birçok unsur bulunmaktadır. Bu poliçeler dikkatle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçe birey tarafından belirlenmelidir. Geniş çaplı bir araştırma yapmak oldukça faydalı olacaktır. Beklenmeyen bir kaza ya da hastalık durumunda en seçkin kurum ve kuruluşlardan maddi kaygı duymadan sağlık hizmeti almak herkesin ilgisini çekmektedir. Özel sağlık sigortası sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşacağı tüm hastalık ve kazalara karşı doktor, ilaç ve tedavi görülecek yer ile ilgili giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılamanızı sağlar. Her sigorta şirketinin kendine göre poliçe paketleri bulunmaktadır. Bu paketlerde belli özel ve genel şartlar bulunur. Birey bu şartlar doğrultusunda kendisine en uygun paketi seçerek özel sağlık sigortasını yaptırır.

Ödeyeceği sigorta primi ise bireyin kadın y ada erkek olmasına, yaşanılan ile geçmişte yaşadığı rahatsızlıklara, ailesinden gelen kalıtsal hastalıklara, aile fertleri ile birlikte ya da tek tek poliçe alınmış olmasına, primi ödeme şekline ve yaşına göre değişiklikler göstermektedir. Sigorta poliçesi yenilenirken bir önceki yıl alınan sağlık harcaması ödenekleri dikkate alınır.

Özel sağlık sigortası yaptırmanın size sağladığı avantajlar:

1- Herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda sağlık kuruluşuna ödeyeceğiniz tutarın çok altında bir prim ile bir yıl boyunca tüm sağlık hizmetlerinde faydalanma imkanı sağlarsınız.

2- Hastalandığınız takdirde özel sağlık kuruluşlarında tedavi görür normal şartlarda ödeyemeyeceğiniz masraflarınız ödenmiş olur.

3- İstediğiniz doktor ya da kurumdan sağlık hizmeti alabilirsiniz.

4- Herhangi bir kaza ya da sağlık sorunu yaşamanız durumunda kaliteli hizmet alır bu kötü anınızda cebinizi düşünmek zorunda kalmazsınız.

5- Ayakta tedavi ya da yatarak tedavi sonucunda masraflarınız satın aldığınız poliçenin içeriğine göre yurt dışı ya da yurt içinde ödenir. Dünyanın neresinde olursanız olun masrafları düşünmek zorunda kalmazsınız.

6- Aynı zamanda kendinizin, eşinizin ya da çocuklarınız özel sağlık sigortası primleri aynı zamanda vergiden düşebilir ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Bordrolu olarak bir yerde çalışanlar brüt kazancının %5ini asgari ücret aşmama kaidesi ile gelir vergisi matrahından düşebilir.

Gelir vergisine tabi mükellef olanlar ise beyan edilen yıllık gelirin %5 ini asgari ücreti aşmaması kaidesi ile gelir vergisi matrahından indirebilirler.

Özel Sağlık Sigortaları Plastik Cerrahini Karşılar Mı?

Özel Sağlık Sigortaları Plastik Cerrahini Karşılıyormu

Özel sağlık sigortaları genellikle plastik cerrahi müdahalelerini poliçe kapsamı dışında tutarlar. Hastalar ilave olarak sigorta poliçelerine estetik operasyonları ekleterek fark ücretler ödeyebilirler. Bu kapsam dahilinde özel sağlık sigortası plastik cerrahi masraflarını karşılamaktadır. Özel sağlık sigortası plastik cerrahinin yüzde kaçını karşılar sorusuna tam olarak bir cevap vermek mümkün değildir. Özel sağlık sigortaları genellikle estetik ameliyatları( burun estetiği, kulak estetiği, göğüs estetiği v.b) , poliçe yapılmadan önce belirlenen belgelenmiş hastalık tedavilerini, doğuştan gelen hastalıkları poliçe kapsamı dışında tutmaktadır. Plastik cerrahinin ne kadarını karşılayacağı sigorta poliçesinde bulunan herkesin özel şartlarına bağlıdır.

Bir önceki yazımız olan Özel Sağlık Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.