Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Ölüm Hali Sigortası Parası Nasıl Alınır?

04.08.2018
611

Uzun vadeli sigorta türleri arasında sayılabilecek olan ölüm sigortası, hak sahiplerinin yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yaptırılır. Ölüm hali sigortası nedir ve kimler ölüm sigortası yaptırabilir? Gerçekleşmesi en kesin riskler arasında sayılan ölüm, yıllık hayat sigortası tercihiyle kalan hak sahipleri için güvence altına alınabilir.

Ölen sigortalının geride bıraktığı hak sahiplerine bağlanacak olan ölüm aylığı sayesinde yaşanması muhtemel maddi olumsuzluklar en aza indirilebilir. 18-65 yaş aralığındaki herkes özel hayat sigortası yaptırarak vefat durumunda yakınlarına maddi imkan sağlayabilir.

Ölüm Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam veya kısmi maluliyet teminatı, kaza sonucu gündelik teminat ve kaza sonucu tedavi teminatı isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebilir. Bunun yanı sıra özel sağlık sigortası yaptıran kişiler için de yıllık hayat sigortası uygulamasını kapsamaya alan şirketler bulunmaktadır.

Ölüm Aylığı Başvuru Şekli Nasıldır?

Ölen kişinin SGK’lı olması halinde ölüm aylığının bağlanabilmesi için hak sahiplerinin dilekçe vermesi gerekir. Tahsis talep dilekçesine ek olarak 15 yaşından küçük çocuklar hariç hak sahipleri için fotoğraf, malul çocuklar için sağlık kurulu raporu da istenir.

Özel hayat sigortası kapsamındaysa yaşam riski yıllık olarak güvence altına alınır. Özel ölüm sigortası kapsamında poliçede yazılı olan risklerden en az birinin gerçekleşmesi halinde kalan eş ve çocuklar mevcut yaşam standartlarını devam ettirebilmek için yeterli miktarda paraya sahip olurlar. Ölüm halinde sigorta tazminatı sağlayan ve halk arasında hayat sigortası olarak bilinen uygulama bir yıl süreyle yapılır ve gerekli görülmesi halinde düzenli olarak yenilenir. Sigortayı yaptıran kişinin vefatı halinde, poliçede güvence altına alınmış olan tutar lehdarlara ödenir.

Yıllık Hayat Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanır?

Yıllık hayat sigortası prim hesaplaması yaşa ve yapılan mesleğin riskine göre farklılıklar gösterebilir. Ölüm teminatına ek olarak seçilecek ilaveler de prim tutarı üzerinde etkilidir. Ek teminatların prim ödemesine getireceği katkı mesleğe ve seçilen kurumun uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir. Sigortalılığın devamı sırasında ölüm halinde sigortaya bildirim şartları ve gerekli evraklar kurumlar arasında farklılıklar gösterebilir.

Hayat sigortası olarak anılan ölüm sigortasının en önemli faydası vergi avantajı sağlamasıdır. Ödenen primlerin, brüt gelirin %5’ine kadar olan kısmı veya asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyen bölüm vergi matrahından düşürülebilir. Bu da ödenen prim giderinin belli miktarda azalmasını sağlar. Hayat sigortası yaptıran kişiler kendi yokluklarında da sevdiklerinin yaşamını garanti altına almış olurlar. Kredi çekerken başvuru sahibinin hayat sigortası kapsamı altına alınmasının nedeni yaşanacak ani kayıplarda ailelerin zarar görmesinin önüne geçebilmektir.

SGK Güvencesine Sahip Kişinin Vefatı Halinde

Vefatı yaşanan kişinin sosyal güvenlik kurumuna bağlı olması belirlenen haklara sahip olunması için ölüm halinde sigortalılık süresi şartı arar. Ölüm aylığının bağlanması için en az 1800 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekir. Ölüm aylığı; eşe, çocuklara ve anne-babaya bağlanabilir. Bu kapsamda erkek, kız ve malul çocuklara bağlanan aylık birbirinden farklı olabilir. Ölen sigortalıdan bağlanan aylık; eşin yeniden evlenmesi, evli olmayan kız çocuğunun evlenmesi, anne veya babanın asgari ücretin üstünde bir gelir elde etmesi halinde kesilir.

İLGİLİ KONU: Özel Sağlık Sigortası Yararlanma Şartları Nelerdir

Özel olarak hayat sigortası yaptırmak isteyenler için poliçedeki asıl risk vefat olarak değerlendirilir. Bu durumda poliçede yer alan isimlere yine poliçede teminat altına alınmış olan maddi tutar ödenir. Yapılan hayat sigortasıyla vefat dışında belli ek riskler de güvence altına alınabilir.

Kaza sonucu vefat halinde; sigortalının kaza sonucu vefat etmesi şartı aranır ve sigorta teminatından yararlanacak kişiye kaza halinde ödeme yapılır.

Hastane gündelik tazminat kapsamı içine; sigortalının kaza sonucu çalışamaması girer. Bu durumda yaşanacak maddi kayıplar alınan limit dahilinde poliçede yazılı süre boyunca karşılanır.

Kaza sonucu sürekli sakatlık; hali sigortalının kaza nedeniyle oluşacak sürekli sakatlık halini risk olarak değerlendirir.

Hastalık sonucu sürekli sakatlık oluşması; Sigortalının sadece hastalık sonucu oluşabilecek sürekli sakatlık risklerini kapsar.

Vefat Tazminatının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Yapılan poliçe ve alınan ek teminatlara bağlı kalmak şartıyla yaşanacak sakatlık durumlarında hayat şartlarının devam etmesi sağlanır. Yıllık olarak değerlendirilen hayat sigortası poliçe sahibinin sevdiklerine bırakacağı maddi bir kaynaktır. Ödenen primlerin vergi matrahından düşebilmesi prim harcamalarının düşmesi için önemli bir avantaj olarak görülebilir. Kaybın yaşandığı ailede eğitimini devam ettiren çocuk veya çocukların olması halinde maddi endişeler ortadan kalkar. Biriken aylık ödemelerin hukuki sorunlar yaratmaması için ciddi bir kaynak olarak görülmesi gereken hayat sigortası her sağlıklı yetişkin tarafından değerlendirmeye alınmalıdır. Poliçe kapsamında yer alması şartıyla kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkacak tedavi masrafları da bu poliçe kapsamında ödenir.

Ölen kişinin SGK‘lı olması halinde talep edilecek cenaze masraflarının alınabilmesi şartı hak sahiplerine tanınmaz. Cenazeyi üçüncü şahıslar veya yakınların kaldırması halindeyse giderlerin fatura edilmesi şartıyla yapılan müracaatlar mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde karşılanır. Sigortasız olarak çalışan kişilerin yakınlarına herhangi bir aylık bağlanma durumu söz konusu değildir.

Bir önceki yazımız olan Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.