Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Trafik Sigortası Genel Şartları Nelerdir

17.04.2018
232

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu olan ve yaptırılmadığı takdirde cezai yaptırım uygulanan trafik sigortası nedir? sorusu sigorta ettirenlerin merak ettiği bir husustur. Trafik sigortası, araç sahibi kişilerin üçüncü kişilere karşı olası zarar rizikolarına karşı önceden güvence altına alınmasını sağlayan yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmiş olan zorunlu mali sigortadır. Araç sürücüleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 91 hükmü uyarınca trafiğe çıkmadan yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk sürücünün karşı tarafa verdiği hem bedensel ölüm ve yaralanma risklerine hem de üçüncü kişilere verilecek olan olası maddi risklere karşı güvence içermektedir. Zorunlu trafik sigortası diğer adıyla zorunlu mali sigorta ettirenin kaza sırasında kendi aracına ilişkin zararları ve diğer kayıplarını karşılamamaktadır. Bunların karşılanması isteniyorsa tamamen isteğe bağlı alan kasko sigortasının yaptırılması gerekmektedir.

Trafik Sigortasının Genel Şartları

Zorunlu trafik sigortası poliçesi yaptırılması için birtakım yasal trafik sigortası için kriterler belirlenmiştir. Sigorta yaptırmak isteyen kişiler trafik sigortası şartları konusunu, trafik sigortası genel şartları nelerdir? sorusunu merak etmektedir. Bu kriterler trafik sigortası genel şartları olarak ifade edilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’na bakıldığında genel sigorta şartları kapsamı, hasar tazminat ve çeşitli hükümler olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Ayrıca sigortacı şirket ile sigorta ettiren poliçede belirtilen genel şartlara ilave özel şartlar koyabilirler. Koyacakları bu özel şartlar, genel şartlara aykırı hükümler içermemeli ve sigorta ettirenin aleyhine bir durum yaratmamalıdır.

Zorunlu trafik sigortasının kapsamı, sigorta poliçesi düzenlendi sırada sigorta ettirenin, üçüncü kişilerin ölümü ya da yaralanması ve bunların tedavi giderleri, bunlar dışında kalan aracın maddi hasara uğraması gibi durumlarda sigortacının kazanın meydana geldiği zamanki sigortanın karşılayabileceği sınırlar içerisinde zararın tazminini oluşturmaktadır. Ayrıca zorunlu mali trafik sigortası yaptıran kişi kaza sırasında zararı önleyici ya da azaltıcı masraflar yapmış ise sigortacı tazminat limitleri kapsamında bu masrafları da ödemektedir.

Trafik sigortasının geçerli olacağı kara parçası Türkiye toprakları içerisindeki karayolları üzerinde gerçekleşecek olan maddi, ölümlü ya da bedensel yaralanmaların tazminine ilişkindir. Yurt içinden yurtdışına çıkış yapılmışsa ve çıkılan ülkede bir kaza meydana gelmişse trafik sigortası buradaki hasarı karşılamamaktadır.

Trafik sigortası genel şartlar içersinde bulunması gereken diğer bir koşul hasar anında hangi güvencelerin yer alacağıdır. Sigortacının, sigorta ettiren kişinin üçüncü kişiye vermiş olduğu maddi zararları, sağlık giderlerini, sürekli sakatlık giderlerini, destekten yoksun kalma güvencesini vermesidir. Bu kapsamda maddi zararlar, üçüncü kişiye verilen kaza anındaki uzman kişilerce tespit edilen araçtaki zararın miktarı, zarardaki değer kaybı olmaktadır. Sağlık giderleri güvencesi olarak üçüncü kişinin kaza dolayısıyla hastanede geçirmiş oldu tedavi ve bakım giderleri ve tedaviye ilişkin başka giderlerinde kapsam içerisinde değerlendirilmesini sağlayan genel şartlardır. Üçüncü güvence olan sürekli sakatlık teminatı, sigorta ettirenin kaza yapması ve bu kaza sonucunda karşı tarafın sürekli sakat kalması durumuyla karşılaşılması halidir. Sigorta poliçesi ile bu durum güvence altına alınmakta ve sürekli sakat kalma halinde kişinin gelecekte ne kadar mali bir zarara uğrayacağı hesap edilerek sigortacı tarafından karşılanmaktadır. Dördüncü güvence olarak destekten yoksun kalma tazminatı genel şartlar olmaktadır. Destekten yoksun kalma ölüm ile sonuçlanan kazada ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ölenin desteğini alamamaları nedeniyle uğradıkları ekonomik kaybın karşılanmasını içermektedir.

Sigorta kapsamında sigortacı bazı zararları karşılamayacağını poliçede açıkça belirtmiştir. Genel şartlar içersinde yer alan bu durumlar sigorta ettirenin kendisinin karşılayacağı masraflardır ve bunlar için sigortacıya başvuramaz. Örneğin, üçüncü kişinin kaza yapan kişiye açacağı manevi tazminat giderleri sigortacı tarafından karşılanmaz.

Sigorta poliçesinde yer alması genel gereken genel şartlardan diğeri sigortanın başlama ve bitiş anlardır. Sigortanın başlama anı yasal düzenleme de saat 12 ile başlayıp saat 12.00 ile de sona ermesidir.

Trafik sigortası için genel şartlarda yer alması gereken diğer bir koşul hasar ve tazminatlar bölümdür. Bu bölüm kaza riskinin gerçekleşmesi anında hem sigorta ettirenin hem de sigortalının yerine getirmesi gereken görevleri belirtmektedir. Örneğin, sigorta ettiren kişinin riskin gerçekleşmesi durumunda olayı sigortacıya bildirmesi zorunludur, bu bildirimi yapmayarak ya da geç yaparak sigortacının daha fazla zarar ödemesi durumuna sokulmuşsa, sigortacı bu fazla ödemeleri bildirim yükümlülüğünden dolayı sigorta ettirenden karşılamaktadır.

Trafik Sigortasının Genel Şartları

Sigorta ettirenin kazaya karışması sonucunda hasarın tazmini bunun miktarının hesaplanması, masrafların ödeme şekli hasarın tazmini sonrasında sigortacı şirketin hak sahibi duruma geçmesi yani hareket durumu ve sigorta şirketinin sigorta ettirene karşı zararı rücu hakkı poliçedeki genel şartlardandır.

Zorunlu trafik sigortasının genel şartlarından son bölümü çeşitli hükümler oluşturmaktadır. Bu bölümde sigorta ücretinin peşin ya da taksitle ödenebileceğini ve ödenmemesi halinde sigorta ettireni hangi durumların beklediği açıkça belirtilmelidir.

Sigorta ettirenin poliçenin yapılması sırasında hiçbir kusuru gizlememesi gerekir. Araçla ilgili bildiği ne varsa açıkça sigortacıya bildirmelidir. Yanlış bilgi vererek sigorta poliçesinin daha farklı çeşitte yapılmasını sağlamamalıdır. Genel şartlarda yer alan diğer durumlar ise, sigortalının bildirim yükümlülüğü ve bunun neticesi, önemli sırların ifşa edilmemesi, sigortalı kişinin değişmesi halinde yapılacaklar, sigortacı ile sigorta ettiren ya da sigortalının aralarında bir uyuşmazlık çıktığında arabulucuya ya da mahkemeye başvurmaları ve bu mahkemenin neresi olacağı ve zararın tazminine ilişkin zamanaşımı süreleri durumlarıdır.

Bir önceki yazımız olan Konut Sigortası Genel Şartları Nelerdir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.